Ohjausryhmä

Hankkeelle asetetaan ohjausryhmä, jos sitä edellytetään hankkeen rahoituspäätöksessä. Ohjausryhmä ohjaa, tukee ja seuraa hankkeen etenemistä. Sen tarkoituksena on auttaa hanketta tavoitteiden saavuttamisessa ja ohjata hankkeen sisällöllistä toteuttamista. Ohjausryhmä ei kuitenkaan vastaa oikeudellisesti hankkeen toiminnasta, vaan vastuu on tuensaajalla.

Tarkoituksena on, että hankkeen johtamisen tukena on mahdollisimman laaja-alainen asiantuntemus läheltä käytännön toimintaa. Ohjausryhmään suositellaan otettavaksi myös kohderyhmän edustaja. Kokoonpanossa on kiinnitettävä huomiota molempien sukupuolten edustukseen. Ohjausryhmän kokouksista pidetään pöytäkirjaa. Tarkemmat ehdot ohjausryhmän toiminnalle annetaan hankkeen rahoituspäätöksessä.

Vinkki: Yritä saada ohjausryhmän toiminta sellaiseksi, johon itsekin haluaisit osallistua.