Ohje EURA 2014 -järjestelmän käyttäjille

EURA 2014 -järjestelmään kirjaudutaan Digi- ja väestötietoviraston (DVV) Suomi.fi-palveluihin kuuluvien tunnistus- ja valtuuspalveluiden kautta aiemmin käytössä olleen Katso-tunnistuksen sijaan.

Suomi.fi-palvelu tarjoaa vahvan tunnistuksen menetelminä henkilökohtaisia pankkitunnuksia, mobiilivarmennetta ja varmennekorttia. Näitä kaikkia menetelmiä voidaan käyttää EURA 2014:ään kirjautumisessa. Tunnistustavan voi käyttäjä valita itse.

EURA 2014:n käyttöön vaaditaan vahvan tunnistuksen lisäksi myös jotakin Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa myönnettävistä rakennerahastohankkeiden käsittelyyn oikeuttavista valtuuksista:

  • Rakennerahastohankkeen asiakirjojen valmistelu
  • Rakennerahastohankkeen asiakirjojen valmistelu ja käsittelyyn jättäminen
  • Rakennerahastohankkeen asiakirjojen valmistelu, käsittelyyn jättäminen ja tietojen hallinnointi

Tarvittavan valtuuden myöntäminen

Perusrekistereissä (esim. kaupparekisteri) olevien organisaatioiden nimenkirjoitusoikeudelliset henkilöt voivat myöntää EURA 2014:n käyttäjälle tarvittavan valtuuden omatoimisesti Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa osoitteessa https://www.suomi.fi/valtuudet.

Sellaiset organisaatiot, joita ei ole kaupparekisterissä (esim. julkiset viranomaiset, kunnat ja oppilaitokset) eikä sieltä kautta saatavissa olevaa nimenkirjoitusoikeudellista henkilöä, joutuvat ensin rekisteröimään jollekin organisaationsa henkilölle valtuutusoikeuden EURA 2014:ään. Valtuutusoikeuden rekisteröinti tehdään DVV:n virkailijavaltuuttamispalvelun avulla. Ohje valtuutusoikeuden rekisteröintiin DVV:n sivulla https://dvv.fi/virkailijavaltuuttamispalvelu.

Virkailijavaltuuttamispalvelun kautta valtuutusoikeuden saanut henkilö voi myöntää sen jälkeen omatoimisesti em. EURA 2014:n edellyttämiä valtuuksia vastaavasti kuin kaupparekisterissä olevan organisaation nimenkirjoitusoikeudellinen henkilökin osoitteessa https://www.suomi.fi/valtuudet.

Organisaation kaupparekisteritiedon tarkastaminen

Mikäli et tiedä, onko edustamasi organisaatio kaupparekisterissä, voit tarkastaa asian esim. seuraavissa kuvissa esitetyllä tavalla Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ) osoitteessa https://www.ytj.fi/.

Havainnollistava kuvituskuva, jonka tiedot löytyvät tekstistä.

1. Syötä organisaatiosi nimi tai Y-tunnus ja klikkaa suurennuslasin kuvaa. Tässä esimerkissä haetaan työ- ja elinkeinoministeriön tiedot.

Havainnollistava kuvituskuva, jossa näkyy tekstin tiedot.

2. Saat hakutuloksia vastaavan listauksen. Valitse näistä oma organisaatiosi ja klikkaa sen Y-tunnusta.

Havainnollistava kuvituskuva, jossa näkyy tekstin sisältämät tiedot

3. Organisaation tiedot avautuvat. Jos taulukossa "Voimassaolevat rekisteröinnit" ei ole Kaupparekisteri-riviä, organisaatiosi ei ole kaupparekisterissä. Tällöin organisaatiosi on ensin myönnettävä jollekin henkilölle valtuutusoikeus EURA 2014:ään edellä mainittua DVV:n virkailijavaltuuttamispalvelua käyttäen. Valtuutusoikeuden saanut henkilö voi sen jälkeen myöntää EURA 2014:n edellyttämiä valtuuksia organisaatiossasi. Ohje kuinka valtuutusoikeuden rekisteröintiä haetaan EURA 2014 -asiointipalvelua varten on osoitteessa https://www.rakennerahastot.fi/julkisten-organisaatioiden-suomi.fi-valtuudet.

Havainnollistava kuvituskuva, jossa näkyy tekstin sisältämät tiedot.

4. Jos taulukossa "Voimassaolevat rekisteröinnit" on Kaupparekisteri-rivi, organisaatiosi on kaupparekisterissä. Tällöin organisaatiollasi on kaupparekisterissä nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö, joka voi omatoimisesti myöntää sinulle jonkin EURA 2014:n edellyttämistä valtuuksista osoitteessa https://www.suomi.fi/valtuudet.

Havainnollistava kuvituskuva, jossa näkyy tekstin sisältämät tiedot.

Uusien Suomi.fi-valtuuksien käyttöönotto EURA 2014 -järjestelmän käyttäjille

Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa on varsinaiset ohjeet siihen, kuinka nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö tai virkailijavaltuuttamispalvelun avulla valtuutusoikeuden saanut henkilö antaa ko. palvelussa valtuuksia muille organisaationsa henkilöille.

Nimenkirjoitusoikeudellisella henkilöllä itsellään on luonnollisesti oikeus käyttää kaikkia EURA 2014 -järjestelmän hakijan palveluita ilman erillisiä valtuuksia. Sen sijaan virkailija-avusteisesti valtuutusoikeuden saaneen henkilön täytyy myöntää myös itselleen valtuus, mikäli hän haluaa käyttää EURA 2014 -järjestelmää.

Alussa jo mainitut uudet valtuudet ja niitä aiemmin Katso-palvelussa vastanneet käyttäjäroolit ovat seuraavat:

Rakennerahastohankkeen asiakirjojen valmistelu: Tällä valtuudella voi täyttää kaikkia lomakkeita, mutta ei voi jättää niitä viranomaiskäsittelyyn. Vastaa Katso-palvelussa ollutta käyttäjäroolia EURA 2014 -asiointi/valmistelija.

Rakennerahastohankkeen asiakirjojen valmistelu ja käsittelyyn jättäminen: Tällä valtuudella voi täyttää ja jättää kaikki lomakkeet viranomaiskäsittelyyn (vastaa allekirjoitusta). Vastaa Katso-palvelussa ollutta käyttäjäroolia EURA 2014 -asiointi/nimenkirjoittaja.

Rakennerahastohankkeen asiakirjojen valmistelu, käsittelyyn jättäminen ja tietojen hallinnointi: Tällä valtuudella voi asettaa EURA 2014 -järjestelmään oman organisaationsa käyttäjille hakemuskohtaisen salasanavaatimuksen sekä ylläpitää hakemuskohtaisia salasanoja. Valtuus on tarpeen vain, mikäli organisaatiolla on useita hakemuksia/hankkeita ja halutaan rajoittaa näiden tietojen näkemistä oman organisaation sisällä. Tämän valtuuden nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö (esim. toimitusjohtaja) voi antaa jollekulle muulle organisaationsa henkilölle, mikäli ei itse voi tai halua ylläpitää salasanatoimintoja EURA 2014 -järjestelmässä. Katso-palvelussa tämä toimenpide voitiin tehdä Katso-pääkäyttäjä-roolilla.

Suomi.fi-palvelun tarjoamat tunnistusmenetelmät EURA 2014:ään kirjautumisessa:

Havainnollistava kuvituskuva, jossa näkyy tekstin sisältämät tiedot.

Ohje

  • Ohje EURA 2014 -järjestelmän käyttäjille

Tämä tiedosto ei täytä saavutettavuusvaatimuksia, mutta täysin samat tiedot löytyvät itse sivulta.