Pk-yritysaloite

Pk-yritysaloite on EIB-ryhmän (eli Euroopan investointipankki ja Euroopan inves­toin­tirahasto) rahoitusinstrumentti, jonka tavoitteena on edistää pk-yritysten rahoi­tusta kattamalla osittain luottolaitosten riskiä lainatakauksilla.

Pk-yrityksille uutta velkarahoitusta tarjotaan yrityksen perustamisen alkuvaiheen pääomaan, yrityksen yleistoimintojen tehostamiseen tarkoitettuun pääomaan, uusien hankkeiden toteuttamiseen tai uuden kehittämiseen olemassa olevien yritysten toimesta tai sellaisten yritysten pääsyyn markkinoille.

Pk-yritysaloiteohjelma on osa Suomen ja Euroopan komission kumppanuussopimusta. Se kuuluu Euroopan unionin Investointi kasvuun ja työllisyyteen 2014−2020 -aloitteen toimenpideohjelma. Euroopan Aluekehitysrahaston ja Suomen valtion rahoitus ohjelmalle on 40 miljoonaa euroa vuosina 2016-2020.

Ohjelman on hyväksytty komissiossa 26.5.2016. Tämän jälkeen sovitaan menettelyt ohjelman toteuttamiseksi EIB-ryhmän ja Suomen välillä. Euroopan investointirahasto käynnistää syksyn 2016 aikana avoimen haun pankeille ja luottolaitoksille, jotka on kiinnostuneet osallistumaan takausohjelmaan. Investointirahasto tekee sopimukset pankkien kanssa, jonka jälkeen yritykset voivat saada lainoja niiltä suomalaisilta pankeilta, jotka valitaan rahoitusta myöntämään.