Pk-yritysaloite

Pk-yritysaloite on EIB-ryhmän (eli Euroopan investointipankki ja Euroopan inves­toin­tirahasto) rahoitusinstrumentti, jonka tavoitteena on edistää pk-yritysten rahoi­tusta kattamalla osittain luottolaitosten riskiä lainatakauksilla.

Pk-yrityksille uutta velkarahoitusta tarjotaan yrityksen perustamisen alkuvaiheen pääomaan, yrityksen yleistoimintojen tehostamiseen tarkoitettuun pääomaan, uusien hankkeiden toteuttamiseen tai uuden kehittämiseen olemassa olevien yritysten toimesta tai sellaisten yritysten pääsyyn markkinoille.

Pk-yritysaloitteen mukainen Suomen takausohjelma on osa Suomen ja Euroopan komission kumppanuussopimusta. Euroopan aluekehitysrahaston ja Suomen valtion rahoitus ohjelmalle on 40 miljoonaa euroa vuosina 2016-2023.

Ohjelman rahoituksen lisäksi lainantakauksiin suunnattiin 35 miljoonaa euroa valtion lisärahoitusta. Vuodesta 2020 alkaen lisärahoituksesta lainatakauksia myöntävät Osuuspankki, Oma Säästöpankki, Aktia pankki ja Säästöpankkiryhmä. Lisätietoja takauksista saa pankeista.

Arviointi: Suomen takausohjelma parantanut pk-yritysten rahoituksen saatavuutta 

Työ- ja elinkeinoministeriön tilaaman arvioinnin mukaan takausohjelma on saavuttanut hyvin sille asetetut elinkeinopoliittiset tavoitteet. 40 miljoonan euron julkiselle rahoitukselle on saatu kymmenkertainen vipuvaikutus. Ohjelmasta on tuettu merkittävissä määrin aloittavia yrityksiä. Se on lisännyt pankkirahoitusta saaneiden pk-yritysten määrää. Arviointi toteaa, että pankkien osallistaminen ja ohjelman jalkauttaminen konttoriverkostoon on ollut olennaista toteutuksessa.

Arvioinnin suoritti 4FRONT Oy.

Arviointi: Suomen takausohjelma parantanut pk-yritysten rahoituksen saatavuutta (TEM:n tiedote) https://tem.fi/-/arviointi-suomen-takausohjelma-parantanut-pk-yritysten-rahoituksen-saatavuutta

Suomen takausohjelma kasvuyritysten rahoituksen saatavuuden varmistamiseksi : Arvioinnin loppuraportti http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-911-7