Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja valtavirtaistaminen Valtava (S10371)

Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja valtavirtaistaminen (Valtava) oli Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ohjelmakauden 2007–2013 valtakunnallinen kehittämisohjelma, joka toteutettiin ajalla 1.9.2008–31.12.2014.

Valtava-hanke loi tasa-arvon tukirakenteen mallin ja toimi sellaisena sekä tasa-arvoprojekteille että hallintoviranomaiselle. Kehittämisohjelmassa tuotettiin sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen standardi yhteistyössä Gender CoP -verkoston kanssa.  Kansallisen CoP-työryhmän tuella saatiin sisällytettyä sukupuolinäkökulma uuden rakennerahastokauden valmisteluun melko kattavasti ja onnistuneesti. Valtava-kehittämisohjelman järjestämät koulutukset, seminaarit ja projektiverkoston työpajat muodostivat ohjauksen ja konsultoinnin kanssa toisiaan tukevan kokonaisuuden, minkä johdosta hallintoviranomaisen, ohjelmavalmistelijoiden, välittävien toimielinten ja hanketoimijoiden tasa-arvo-osaaminen on lisääntynyt.  Euroopan tasa-arvoinstituutti EIGE valitsi Valtava-kehittämisohjelman koulutuksen "Tasa-arvon valtavirtaistamisen vaikuttavaksi ja laadukkaaksi koulutukseksi" 2013.

Verkkosivuilta www.tem.fi/valtava löydät Valtavan tulokset, julkaisut ja hyvät käytännöt sekä Valitse ala päällä, älä alapäällä -viestintäkampanjan materiaalit. Valtavassa mukana olleiden hankkeiden tuotokset löytyvät hankkeiden omilta verkkosivuilta.

Tavoitteet:

  • kehittää sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista ja sen arviointia,
  • purkaa sukupuolenmukaista työ- ja koulutusurien kahtiajakoa,
  • tukea ja kehittää tasa-arvotoimijoiden ja projektirahoittajien asiantuntemusta,
  • lisätä yleistä tietoutta sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisesta,
  • tukea naisyrittäjyyttä ja naisten yrittäjyyspotentiaalia.

Kehittämisohjelmassa olivat mukana seuraavat hankkeet: (Huomioihan, että osalla hankkeista ei ole omia verkkosivuja.)

Lisätietoa hankkeesta rakennerahastojen ohjelmakauden 2007–2013 tietopalvelussa.