Projektverksamhet programperioden 2007–2013

På denna sida presenterar vi resultat och erfarenheter av strukturfondernas projektverksamhet under programperioden 2007–2013: god praxis, framtagna modeller och andra konkreta resultat samt sätt på vilka deltagarna fått nytta av projektens verksamhet.

Projektexempel: resultatkort

Resultatkortet är ett verktyg som skapades våren 2014 för alla som arbetar professionellt med strukturfondsprojekten. Kortet kan användas för att beskriva och dela projektets resultat, lösningar, lärdomar och god praxis. Du hittar projekt från följande landskap i Västra Finland: Mellersta Finland, Satakunta, Österbotten, Mellersta Österbotten, Södra Österbotten, Birkaland och Egentliga Finland.

Projektexempel: Vipu – publikation om EU-finansieringens effekter

Vipu är en forskningsbaserad e-publikation om EU-finansieringens effekter i Norra Karelen.

Ta del av Vipu

Fler projektexempel

Projektexempel på arkivsidorna för programperioden 2007–2013

Länsi-Suomen helmet

Länsi-Suomen helmet är en projektdatabas där projekt i regionen kan lagra innehåll och resultat från sin verksamhet.

Ta del av "pärlorna"

Projekt på video

Innovationer i Birkalands EU-projekt

 

 

 

 

Resultat av EU-finansieringen av projektet Sutta vai sipulia vid NTM-centralen i Norra Savolax

 

 

Turismprojekt i Norra Österbotten

 

Sammandrag av projekt i Östra och Norra Finland i videon Eurooppa katsoo pohjoiseen (Europa blickar norrut)

 

EU-projektverksamhet i Birkaland

 


Hållbar utveckling som en del av vardagen