ESR:n kansainvälisen yhteistyön toinen koordinoitu haku avautuu loppusyksystä ‒ nyt on mahdollista hakea kansainvälisen yhteistyön valmisteluhankkeita

ESR-rahoituksesta vastaavat ELY-keskukset järjestävät Suomessa ESR:n kansainvälisen yhteistyön toisen haun, joka avautuu loppusyksystä 2017 ja päättyy keväällä 2018.

Toiseen hakukierrokseen liittyen on parhaillaan käynnissä olevien alueellisten ESR-hakujen yhteydessä mahdollista hakea kansainvälisen yhteistyön valmisteluhankkeita. Etelä-, Pohjois- ja Länsi-Suomessa alueellinen ESR-haku päättyy 3.10.2017 ja Itä-Suomessa 22.9.2017. Lisätietoa kansainvälisen yhteistyön valmisteluhankkeiden hakemisesta saa Etelä-, Itä-, Länsi- ja Pohjois-Suomen alueellisten ESR-hakujen hakuohjeista. Hakuohjeet löytyvät osoitteesta www.rakennerahastot.fi => Ajankohtaista => Hakuajat, josta löytyy halutun suuralueen hakuilmoitus. Hakuohjeista löytyvät myös lisätietoja antavien asiantuntijoiden yhteystiedot.

ESR:n kansainvälisen yhteistyön toinen varsinainen hakukierros avautuu loppusyksystä. Etelä-, Länsi- ja Pohjois-Suomen yhteinen koordinoidun kansainvälisen haun hakuohje julkaistaan www.rakennerahastot.fi – sivustolla 13.11.2017 ja haku päättyy 11.5.2017. Itä-Suomessa kansainvälisen yhteistyön haku sisällytetään kevään 2018 alueellisiin ESR-hakuihin. 

Hankkeet rahoitetaan Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 -ohjelmasta Euroopan sosiaalirahaston (ESR) varoin. Kansainvälistä yhteistyötä tehdään toisissa EU-jäsenmaissa olevien kumppanuushankkeiden kanssa. Hankkeilta odotetaan tuloksellisuutta sekä tulosten hyödynnettävyyttä myös hankkeen jälkeen. ESR:n kansainvälinen yhteistyö keskittyy jäsenvaltioiden kesken sovittuihin teemoihin. Haku toteutetaan Suomessa neljässä teemassa:

  • työllisyyden edistäminen (Employment),
  • nuorten työllisyys (Youth employment),
  • koulutus ja ammattitaito (Learning and skills) sekä
  • sosiaalinen osallisuus (Social inclusion)

'Suomessa hankehakemus kohdistetaan siihen rakennerahasto-ohjelman erityistavoitteeseen, johon se sisältönsä puolesta parhaiten sopii.

ESR-rahoituksesta vastaavat ELY-keskukset järjestävät loppusyksystä tiedotustilaisuuksia ESR:n kansainvälisen yhteistyön toisesta hausta. Tiedotustilaisuuksien ajankohdista tiedotetaan www.rakennerahastot.fi – sivustolla.

Lisätietoja ESR:n kansainvälisestä yhteistyöstä löytyy seuraavilta sivustoilta:

http://www.rakennerahastot.fi/fi/kansainvalinen-yhteistyo

 http://ec.europa.eu/esf/transnationality/