Riksomfattande projektansökningar

Tillbaka till normal sida

Riksomfattande ansökan till ESF, Kreativt kunnande, idéansökan 23.5. – 15.9.2016, egentlig ansökan 15.10.-30.11.2016

Börjar: 23.5.2016
Ändarna: 15.9.2016

Innehåll:

Suomeksi

NTM-centralen i Tavastland öppnar ESF-ansökan för strukturfondsprogrammet Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 för Finland rörande undervisnings- och kulturministeriets riksomfattande åtgärdspaket Kreativt kunnande.

Ansökan består av två skeden idéansökan 23.5–15.9.2016 och egentlig ansökan 15.10–30.11.2016.

Ansökningar ska lämnas till prioriteringsområde 4, särskilt mål 9.2. Projekten ska vara riksomfattande eller nationellt betydande.


Urvalskriterier:

Urvalskriterierna och vad som betonas i ansökan fastställs närmare i anvisningen för den sökande.


Inlämning av ansökningar:

I det första skedet ombeds de sökande presentera sina projektidéer kortfattat på en separat idéblankett. Idén ska lämpa sig för finansiering från åtgärdspaketet Kreativt kunnande. En beskrivning av åtgärdspaketet finns på adressen:

http://www.rakennerahastot.fi/web/valtakunnalliset-teemat/luovaa-osaamista

Idéansökningsblankett: https://www.lyyti.in/luovaidea2016

Den elektroniska blanketten lämnas in via Lyyti senast 15.9.2016. Idéblanketter som skickas efter utsatt tid behandlas inte.
 

I andra skedet den egentliga ansökan görs på webben på adressen http://www.eura2014.fi/

I andra skedet fyller man i och lämnar in projektansökningarna för behandling via systemet senast 30.11.2016. Projektansökan riktas till NTM-centralen i Tavastland.


Leveransadress:

elektroniska blanketten lämnas in via Lyyti: https://www.lyyti.in/luovaidea2016


Mer information:

Sakkunnig Valtteri Karhu, Rahoitusyksikkö, valtteri.karhu(at)ely-keskus.fi, p. 0295 025 149


Länkar: