Riksomfattande projektansökningar

Tillbaka till normal sida

Den riksomfattande ESF-ansökan för åtgärdspaketet Produktivt och resultatrikt arbetsliv genom samarbete, idéansökan 1.4–29.4.2016, egentlig ansökan 1.6– 15.9.2016

Börjar: 1.6.2016
Ändarna: 15.9.2016

Innehåll:

Suomeksi

Den riksomfattande ESF-ansökan för åtgärdspaketet Produktivt och resultatrikt arbetsliv genom samarbete består av två skeden. Det första skedet är idéansökan 1.4–29.4.2016, då de sökande med hjälp av idéblanketten skickar in en intentionsplan för ett projekt som är mer kortfattad än en vanlig ansökan. I andra skedet i september lämnas de egentliga projektansökningarna in i EURA 2014-systemet.

Man kan ansöka om finansiering för projekt som motsvarar det särskilda målet 7.1 Förbättring av produktivitet och arbetshälsa inom prioritetsområde 3 i strukturfondsprogrammet Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020.


Urvalskriterier:

Urvalskriterierna och vad som betonas i ansökan fastställs närmare i anvisningen för den sökande.

Anvisningar för sökande


Inlämning av ansökningar:

I det första skedet lämnade projektidéerna in till NTM-centralen i Tavastland som koordinerade den riksomfattande ESF-finansieringen i programmet Produktivt och resultatrikt arbetsliv genom samarbete.


I det andra skedet ska de egentliga officiella ansökningarna fyllas i EURA 2014-systemet på adressen www.eura2014.fi. Ansökningarna ska lämnas in senast 15.9.2016.


Ansökningsinfo:

Den 4. maj 2016 ordnades det ett informationstillfälle angåede ESR finansiering i Böle ämbetshus. Där presenterades huvudpunkterna i ansökan och de krav som ställs på ansökningarna.

 


Leveransadress:

Elektroniskt i systemet EURA2014


Mer information:

Projektchef Minna Issakainen, koordinationsprojektet Produktivt och resultatrikt arbetsliv, minna.issakainen(at)ely-keskus.fi, tfn 0295 025139 (projektens innehåll)

@IssakainenMinna, tuottavajatuloksellinentyoelama.blogspot.com

Finansieringsexpert Johanna Jalonen, finansieringsenheten, johanna.jalonen(at)ely-keskus.fi, tfn 0295 025154 (finansiering av projekt)


Länkar: