Norra Finlands projektansökningar

Tillbaka till normal sida
« Tillbaka

EAKR-rahoitusta haettavana Pohjois-Suomen maakuntien liitoissa (haku päättyy 19.2.2020)

Börjar: 20.12.2019
Ändarna: 19.2.2020

Innehåll:

Pohjois-Suomen maakuntien liitoissa on haettavana EAKR-rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Ohjelmalla tuetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteitä.

EAKR-hakemukset tulee jättää viimeistään 19.2.2020

Lapin liitto voi myöntää tukea:

1) työ- ja elinkeinoministeriön toimialan mukaisiin kehittämishankkeisiin, ja näiden toteuttamiseen liittyviin investointeihin. Kehittämishankkeeseen liittyvien investointien kustannukset voivat olla enintään puolet kehittämishankkeen kustannusten määrästä.

2) opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan mukaisiin kehittämishankkeisiin, ja näiden toteuttamiseen liittyviin investointeihin. Kehittämishankkeeseen liittyvien investointien kustannukset voivat olla enintään puolet kehittämishankkeen kustannusten määrästä.

3) opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan mukaisiin investointeihin erityistavoitteissa 3.2 ja 4.1.

Lapin liiton EAKR-haussa ovat auki seuraavat toimintalinjat ja erityistavoitteet:

TOIMINTALINJA 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite 1.1 Uuden liiketoiminnan luominen

Erityistavoite 2.1 Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Erityistavoite 3.1 Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

TOIMINTALINJA 2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR), ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyvät kehittämishankkeet

Erityistavoite 3.2 Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Erityistavoite 4.1 Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Erityistavoite 5.1 Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Vähintään 25% myönnettävästä tuesta on kohdennettava erityistavoitteisiin 3.1 ja 3.2.

Lisäksi haussa on maakunnan veto- ja pitovoimaa parantavat toimenpiteet.

 

Keski-Pohjanmaan EAKR-haku on avoinna ajalla 18.12.2019-19.2.2020

Keski-Pohjanmaan liitolla on haettavana EAKR -rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta.

Hakemukset tulee jättää viranomaiskäsittelyyn viimeistään 19.2.2020.

Avoinna ovat seuraavat toimintalinjat, erityistavoitteet ja hakuteemat:

TOIMINTALINJA 1 PK-YRITYSTEN KILPAILUKYKY (EAKR)

Erityistavoite 2.1. Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

TOIMINTALINJA 2. UUDEN TIEDON JA OSAAMISEN TUOTTAMINEN JA HYÖDYNTÄMINEN (EAKR)

Erityistavoite 3.2 Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Erityistavoite 4.1 Tutkimus- osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Erityistavoite 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Hankkeiden tulee toteuttaa seuraavia teemoja, joita on avattu tarkemmin oheisessa hakuilmoituksessa:

- Matkailu, kulttuuri ja luovat alat

- Vähähiilisyyttä edistävät hankkeet

- t&k -toiminnan hyödyntäminen koulutuksen kehittämisessä (EAKR ja ESR -hankepari)

Hakuteemojen ja erityistavoitteiden ulkopuolisille hankkeille ei myönnetä rahoitusta.

Lisää tietoa hausta, hakemisesta ja hakemusten arvioinnista löytyy hakuilmoituksesta.

 

Kainuun liitossa on jatkuva haku EAKR-rahoituksen osalta

Hankkeiden tuettavan toiminnan toimenpiteet tulee olla rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen ja erityistavoitteiden sekä Kainuun maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman 2019–2020 mukaisia.

Toimeenpanosuunnitelmaan pääset tästä

Lisätietoa valintaperusteista, prosessista ja pisteytyksestä täältä.

Rakennerahasto-ohjelman toimintalinjat ovat:

1.    Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR)

2.    Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

 

Pohjois-Pohjanmaan liitossa

Ohjelmakauden 2014–2020 seuraava rakennerahastohaku päättyy vuoden 2020 syyskuussa. Kevättalven 2020 hakukierros jää pois. Jatkuva haku on kuitenkin edelleen voimassa. Haettavia hankkeita voi toteuttaa 31.12.2022 saakka.

Hausta ilmoitetaan tarkemmin keväällä 2020.

Täältä voit lukea hausta lisää


Urvalskriterier:

Hankkeiden tulee tukea ohjelman tavoitteita, joita ovat työpaikkojen ja yritysten määrän lisääminen, innovaatioiden ja innovoinnin edistäminen, vähähiilisen talouden edistäminen, osaamisen ja osallisuuden lisääminen sekä syrjäytymisen torjuminen. Vähähiilisen talouden edistämistä tukeville hankkeille kohdennetaan 25 % EAKR-hankerahoituksesta. Vähähiilisyyteen liittyviin aineistoihin voitte tutustua lisää osoitteessa: https://www.rakennerahastot.fi/vahahiilisyys#.WEpwv2c0PIU

Koko Suomea koskevat valintakriteerit


Inlämning av ansökningar:

Tukihakemus tulee jättää sähköisesti EURA 2014 -järjestelmän kautta.


Leveransadress:

Hakemus tulee vireille, kun se on jätetty rahoittavalle viranomaiselle EURA 2014 -järjestelmässä. Allekirjoitettua paperihakemusta ei toimiteta lainkaan viranomaiselle, vaan hakemus jätetään pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä.


Mer information:

Lapin liitto

Keski-Pohjanmaan liitto

Kainuun liitto

Pohjois-Pohjanmaan liitto


Länkar:

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma