Finansieringskällor för projekt för invandrare

Antalet invandrare ökar i Finland. Invandrare kan även vara målgrupp för Finlands strukturfondsprojekt Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020, såväl ERUF- som ESF-projekt. Ansökningstiderna för strukturfondsprogrammet finns på https://www.rakennerahastot.fi/sv i avsnittet Aktuellt på http://www.rakennerahastot.fi/sv/hakuajat.

Exempel på projekt om åtgärder som riktar sig till invandrare och som finansierats med pengar från strukturfondsprogrammet kan sökas på https://www.eura2014.fi/rrtiepa/?lang=sv med olika sökord. Genom att välja Integration av invandrare under punkten Innehållsmässiga klassificeringar hittar du projekt som strävar efter att främja integrationen av invandrare i det finländska samhället.  Ett sammandrag av ESF-projekt som stöder integration av invandrare och som finansierats med pengar från strukturfondsprogrammet före den 30.6.2016 finns här. 

Man kan söka pengar för projekt som riktar sig till invandrare också från andra EU-fonder eller från nationella finansiärer, till exempel från

 

  • Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) vid inrikesministeriet:

    https://eusa-rahastot.fi/sv/framsida

  • Landsbygdsfonden vid NTM-centraler

    https://www.maaseutu.fi/sv/landsbygdsnatverket/teman/integration/

  • Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA):

    https://www.stea.fi/web/sv/ansokning/ansokningstider

Det lönar sig att aktivt följa med olika finansiärers meddelanden om ansökningar på nätet eftersom ansökningstiderna och innehållet i ansökningarna varierar.

 

Mer information om integration hittar du på https://kotouttaminen.fi/sv/framsida

Karta över projekt som stöder integration av invandrare

Ansökningstider för olika program