Småföretagsinitiativet

Småföretagsinitiativet består av EIB-gruppens (Europeiska investeringsbanken och Europeiska investeringsfonden) finansiella instrument som ska främja finansiering av små och medelstora företag genom att täcka en del av kreditinstitutens risk med lånegarantier.

Finansieringen kan användas till startkapital, allmän effektivisering av verksamheten, nya projekt eller nyutveckling i befintliga företag eller till sådana företags inträde på marknaden.

Småföretagsprogrammet ingår i Finlands partnerskapsöverenskommelse med Europeiska kommissionen och hör till EU:s åtgärdsprogram för initiativet Investering i tillväxt och jobb 2014–2020. Europeiska regionala utvecklingsfonden och finska staten finansierar programmet med 40 miljoner euro 2016–2020.

Programmet antogs av kommissionen 26.5.2016. EIB-gruppen och Finland avtalar om genomförandet av programmet. Hösten 2016 inbjuds intresserade banker och kreditinstitut att ansöka om deltagande i lånegarantiprogrammet. Europeiska investeringsfonden sluter avtal med bankerna och därefter kan företag beviljas lånefinansiering i utvalda finländska banker.