Verksamhet och resultat

På dessa sidor presenterar vi projekt som fått finansiering från strukturfonderna samt resultat och erfarenheter av projektverksamheten under programperioderna 2007–2013 och 2014–2020. Vi presenterar god praxis, framtagna modeller och andra konkreta resultat av projekten samt på vilka sätt deltagarna fått nytta av projektverksamheten.