Valtioneuvosto päätti REACT-EU-rahoituksen alueellisesta jaosta – rahoituksen myöntäminen alueilla voi alkaa

Valtioneuvosto päätti 29.4.2021 REACT-EU-rahoituksen alueellisesta jaosta. Varoja myönnettiin käytettäväksi käynnissä olevaan, Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020, Suomen rakennerahasto-ohjelmaan.  REACT-EU-toimenpiteillä tuetaan alueiden elpymistä koronapandemiasta. Rahoitusta saavat kaikki Suomen alueet. Alueille jaetut varat sisältävät sekä EU:lta tulevan rahoituksen että valtion vastinrahoituksen.

Euroopan komission maakohtaisten suositusten mukaisesti rahoituksella tuetaan pk-yrityksiä, tutkimus- ja kehitystoimintaa, digitaalista osaamista sekä yritysten ja niiden henkilöstön muutoskyvykkyyden kehittämistä.

Eduskunta hyväksyi 24.3.2021 REACT-EU-rahoituksen sisältävän vuoden 2021 ensimmäisen lisätalousarvion. Valtioneuvoston aluejakopäätöksen jälkeen välittävät toimielimet eli ELY-keskukset ja maakuntien liitot voivat aloittaa rahoituspäätösten teon.  Rahoitus tulee käyttää muun ohjelmakauden 2014–2020 rahoituksen tavoin vuoden 2023 loppuun mennessä.

Rahoitusta voi hakea ELY-keskuksilta ja maakuntien liitoilta

Yritykset voivat hakea REACT-EU:hun liittyvää yrityksen kehittämisavustusta ELY-keskuksista. Tarkemmat tiedot löytyvät ELY-keskusten verkkosivuilta.

Myös muut toimijat, kuten elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, järjestöt, kunnat ja muut julkisyhteisöt, voivat hakea REACT-EU-rahoitusta. Rahoitusta myöntävät sekä maakuntien liitot että ELY-keskukset alueellisesti. Tietoa löytyy kootusti Rakennerahastot.fi-sivustolta.

REACT-EU-rahoituksen hakemisessa, myöntämisessä, maksamisessa, seurannassa ja jatkotoimenpiteissä noudatetaan nykyisestä rakennerahasto-ohjelmasta tuttuja menettelyjä ja voimassaolevaa lainsäädäntöä.

REACT-EU-rahoituksen kohdentuminen maakunnittain Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) välillä (pl. tekninen tuki)

Lisätiedot:

Valtioneuvoston päätös: https://tem.fi/paatos?decisionId=0900908f8072234f

Tiedote 25.2.2021: REACT-EU-välineestä tukea koronapandemiasta kärsineille alueille

Hankehaut kootusti Rakennerahastot.fi-verkkosivulla

Yrityksen kehittämisavustusta koskeva REACT-EU:n haku ELY-keskusten sivuilla

REACT-EU-asetus

Lisätietoa EU:n elpymisvälineen rahoituksesta ja ohjelmista valtiovarainministeriön verkkosivuilla