Koldioxidsnålhet i strukturfondsprojekten

Finland har i enlighet med EU:s beslut förbundit sig till att betydligt minska på sina koldioxidutsläpp under de kommande årtiondena. Som en del av strävan mot ett koldioxidsnålt samhälle utvecklar man tekniker och produkter som främjar övergången till renare verksamhetssätt och särskilt skapar affärsverksamhet av dessa nya teknologier. Då man inom olika typers utveckling och särskilt inom investeringsverksamheten fungerar så att verksamheten orsakar allt mindre koldioxidutsläpp kan man även tala om koldioxidsnålhet. Dessa åtgärder får betydligt stöd ur strukturfinansieringen.

Strukturfondernas nya programperiods nya tema är koldioxidsnål ekonomi. Temats centrala programområden är effektiveringen av energianvändningen och främjandet av förnybar energi. Koldioxidsnålheten är i hög grad kopplad till hållbar utveckling, men meningen är att konkretisera begreppet 'hållbar utveckling', som ibland förblir ganska brett, och göra det mer funktionellt och precist.

Strukturfondsprojekten som förverkligar koldioxidsnålheten har en betydande roll i att förverkliga programmet. De placerar sig på den första och andra verksamhetslinjen, och då måste temat granskas särskilt i projekt som stöder företagsverksamheten, om de så är utvecklingsprojekt som genomförs av företagen själva eller mer allmänna utvecklingsprojekt som stöder företagens verksamhetsmiljöer o.s.v.

Under programperioden 2014–2020 riktas 25 procent av Eruf-finansieringen till koldioxidsnålhet. För att förverkliga målet med ett koldioxidsnålt samhälle behövs förändrade strukturer, nya verksamhetssätt och -modeller, produktutveckling, investeringar samt utveckling av multiprofessionell kompetens. Det finns nya möjligheter för affärsverksamhet särskilt inom energi- och materialeffektivitet. De nya och utvidgade möjligheterna för affärsverksamhet erbjuder möjligheten att skapa nya arbetsplatser.

Eftersom koldioxidsnålheten är ett nytt mål inom strukturfondsprogramet har man inte samlat in bra projekt eller god praxis som exempelprojekt på samma sätt som man gjort med verksamheten som finansierats från många andra strukturfonder. Goda projekt som berör koldioxidsnålhet har genomförts bl.a. inom cleantech och hållbar utveckling.

Ett bra projekt som stöder koldioxidsnålheten är i sin modell för genomförande medveten om vad koldioxidsnålhet handlar om och strävar till att konkretisera målet genom att välja sådan investering eller sådant genomförande som tydligt minskar kolbalansen jämfört med något annat sätt att genomföra projektet. Det lönar sig att särskilt visa upp sådana övervägda val i ansökan. Det hjälper även projektansökan att gå igenom.