Ansökningstider

Nedan ser du vilka ansökningsomgångar som pågår i Södra Finland.

Ansökningsannonserna som gäller 6Aika-strategin publiceras numera under Riksomfattande teman på den här webbplatsen.

> Riksomfattande teman > Aktuellt > Ansökningstider