Landskapsförbunden

Landskapsförbunden beviljar inom sitt område strukturfondsstöd för Europeiska regionala utvecklingsfondens projekt. Nylands förbund är den koordinerande myndigheten i södra Finlands region.

Nylands förbund ansvarar dessutom för förvaltningen av det nationella 6AIKA - Öppna och smarta tjänster -programmet.  Till programområdet hör de sex största städerna i Finland, dvs. Helsingfors, Esbo, Vanda. Uleåborg, Tammerfors och Åbo.

Projekten ska i södra Finlands region fullfölja de tyngdpunkter för utveckling som fastställts i varje landskap. De har införts i landskapsprogrammen. Var god och ta kontakt med experten i din egen region om du har frågor.


Nylands förbund,
det koordinerande landskapsförbundet i södra Finlands region

Post- och besöksadress: Estersporten 2 B, 00240 Helsingfors
Telefonväxel: (09) 4767 411
toimisto@uudenmaanliitto.fi
eakr@uudenmaanliitto.fi


Tiina Huotari, programdirektör
Strukturfondsprogrammet Hållbar tillväxt och jobb, programmet 6Aika: Öppna och smarta tjänster
tfn 0400 418 029
tiina.huotari@uudenmaanliitto.fi

Hanna Laaksonen, sakkunnig, EU-finansiering av region- och strukturpolitik
ERUF-finansiering, samordning och kommunikation, programmet 6Aika
tfn 040 574 8930
hanna.laaksonen@uudenmaanliitto.fi

Antti Taronen, sakkunnig, EU-finansiering av region- och strukturpolitik
ERUF-finansiering, samordning och kommunikation   
tfn 00 507 9998
antti.taronen@uudenmaanliitto.fi

Henri Hallanoro, sakkunnig, EU-finansiering av region- och strukturpolitik
ERUF-finansiering, samordning och kommunikation   
tfn 040 637 6087
henri.hallanoro@uudenmaanliitto.fi

Leena Dromberg, betalningssakkunnig
ERUF-betalningar, granskning och verifiering samt styrning av och rådgivning för projekt
tfn 040 620 5573
leena.dromberg@uudenmaanliitto.fi

Riitta Güner, betalningssakkunnig
Beredning, uppföljning och rapportering i anslutning till ERUF-betalningar, även verifiering på plats
tfn 040 162 7311
riitta.guner@uudenmaanliitto.fi

Pirjo Jokinen, betalningssakkunnig
Beredning, uppföljning och rapportering i anslutning till ERUF-betalningar, även verifiering på plats
tfn 040 662 4918
pirjo.jokinen@uudenmaanliitto.fi

Nina Räihälä, betalningssakkunnig
Beredning, uppföljning och rapportering i anslutning till ERUF-betalningar, även verifiering på plats
tfn 040 662 4918
nina.raihala@uudenmaanliitto.fi

Sanni Hanbli, planerare
Strukturfondsprogrammet
tfn 040 541 9157
sanni.hanbli@uudenmaanliitto.fi
 

Södra Karelens förbund

Post- och besöksadress: Kauppakatu 40 D, 53100 Willmanstrand
kirjaamo@ekarjala.fi

Laura Peuhkuri, regionutvecklingschef
tfn 040 631 5970
laura.peuhkuri@ekarjala.fi

Merja Taipale, projektkoordinator
tfn 040 139 0174
merja.taipale@ekarjala.fi

 

Tavastlands förbund

Post- och besöksadress: Niittykatu 5, 13100 Tavastehus
hameenliitto@hame.fi

Marko Mälly, utvecklingschef
tfn 050 575 2193 
marko.mally@hame.fi

Arto Saarinen, sakkunnig inom regionutveckling
tfn 050 305 2539
arto.saarinen@hame.fi

 

Kymmenedalens förbund

Postadress: PL 2, 45101 Kouvola
Besöksadress: Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
virasto@kymenlaakso.fi

Riitta Kallström, tf. regionutvecklingsdirektör
tfn 050 368 3936
riitta.kallstrom@kymenlaakso.fi

Pia Lindgren, regionutvecklingssekreterare
tfn 044 552 0016
pia.lindgren@kymenlaakso.fi

 

Päijänne-Tavastlands förbund

Postadress: PB 50, 15111 Lahtis
Besöksadress: Hämeenkatu 9 A, 15110 Lahtis
Telefonväxel: (03) 871 940
toimisto@paijat-hame.fi

Riitta Nieminen, utvecklingsdirektör
tfn 040 508 6526
riitta.nieminen@paijat-hame.fi

Juha Hertsi, regionutvecklingschef
tfn (03) 871 9442, 044 3719 442
juha.hertsi@paijat-hame.fi

Petri Veijalainen, specialsakkunnig
tfn 044 771 9466
petri.veijalainen@paijat-hame.fi

 

Egentliga Finlands förbund

Postadress: PB 273, 20101 Åbo
Besöksadress: Slottsgatan 52 B, 20100 Åbo
Telefon: (02) 2100 900
kirjaamo@varsinais-suomi.fi

Ville Roslakka, specialplanerare
tfn 050 5920 404
ville.roslakka@varsinais-suomi.fi