Päijät-Hämeen maakuntastrategia ja -ohjelma: Kohti kestävää kehitystä

Päijät-Hämeen maakuntastrategialla tavoitellaan väestönkasvua, vetovoimaista miljöötä, elinkeinoelämän kehittymistä ja hyviä yhteyksiä.

Maakuntastrategian tavoitteet ovat:

• Alueen vetovoiman lisääminen
Kestävät valinnat asumiseen, palveluihin, kulttuuriin, liikkumiseen, hyvinvointiin ja kansainvälistymiseen

• Jalostusarvon nostaminen kauttaaltaan
Tuotekehitystä, uusia teknologioita, uudet markkina-alueet ja kansainvälistymistä

• Uusien kasvualojen kokeileminen
Uusia avauksia, kokeiluja, kiertotalouden uudet liiketoimintakonseptit, uusia opiskelumahdollisuuksia ja yhdistelmiä

Päijät-Hämeen strategia ja maakuntaohjelma vuosille 2018–2021 on yhdistetty yhdeksi dokumentiksi, jossa ovat mukana maakunnan älykkään erikoistumisen kärjet sekä aineksia Päijät-Hämeen liiton kansainvälisyysstrategiasta.
 

Älykkään erikoistumisen kärjet täydentävät maakuntaohjelmaa
 

Päijät-Hämeen älykkään erikoistumisen kärjet on esitelty osana maakuntaohjelmaa. Ne ovat:  

  • Kiertotalous
  • Muotoilu
  • Liikunta ja elämykset


Ytterligare upplysningar:

Regionutvecklingschef Juha Hertsi, Päijänne-Tavastlands förbund,
tfn. 044 3719 442