Ansökan om finansiering

När du har en god idé och vill söka om finansiering ur strukturfonden lönar det sig först att utreda om det är förnuftigt att verksamheten sker på riksomfattande nivå med partner eller endast inom den egna organisationen.  Dessutom lönar det sig att fundera om projektet berör hela södra Finland eller om det påverkar främst ett landskap. Mer information om tyngdpunkterna i utvecklingen i södra Finland samt dess landskap hittar du på de sidor som är avsedda för ändamålet.

De finansierande myndigheterna meddelar om ansökningarna om finansiering och deras teman samt när ansökningarna ska lämnas in under rubriken Ansökningstider på sina webbplatser samt eventuellt i regionens största tidningar. I ansökningsmeddelandet beskrivs för vilka verksamhetslinjer och specialmål projekt söks. Ur ansökningsmeddelandet framgår till vilken finansierande myndighet ansökningen riktas.

Under rubriken Information om ansökningen hittar du allmän information om ansökningen, dvs. vilka projekt som vanligtvis beviljas bidrag och hur man lämnar in ansökan till myndigheterna i EURA2014-systemet. Under rubriken Ansökningstider hittar du information om hurudana projektansökningar som har inletts i södra Finlands region. Dessutom berättas här kort om den  nationella finansieringen och företagsfinansieringen