Verksamhet och resultat

Strukturfondsverksamheten har funnits i Finland i snart 20 år. Du kan bekanta dig med den pågående periodens projekt i strukturfondernas informationstjänst. Projekt som har finansierats under de två tidigare programperioderna, 2000–2006 och 2007–2013, hittar du i programperiodernas egna informationstjänster. I spalten till högen finns länkar till tjänsterna.

Verksamheten under programperioden 2014–2020 styrs kraftigt av målet att uppnå resultat. De pågående projekten presenteras under finansierade projekt. På sidan finns genvägar till projektpresentationerna i informationstjänsten.

På sidan resultat och erfarenheter finns information om vilka metoder och modeller som utvecklats i de projekt som redan har avslutats. Dessutom får du information om god praxis som projekten har utvecklat.