Nylands-programmet 2.0: landskapet strävar efter att vara klimatneutralt senast år 2035

Nylandsprogrammet 2.0 bygger upp ett klimatsmart och mångsidigt landskap med välmående och kunniga nylänningar och framgångsrik och ansvarsfull affärsverksamhet. Programmets grundläggande värderingar har varit att främja jämställdhet och likabehandling och stöda delaktighet och trygghet.

Nyland vill vara Europas piggaste och coolaste område år 2050. Vi är pigga då vi är aktiva föregångare med företagaranda, pulserande stadskultur och dynamiskhet för teknologiska innovationer.  Coola är vi då vi är klimatsmarta och skapar en positiv atmosfär som lockar allt flera turister till området.

Strategiska fokuseringar är:

  • En välmående och kunnig människa
  • Framgångsrik och ansvarsfull affärsverksamhet
  • Ett klimatsmart och mångsidigt landskap

Landskapet strävar efter att vara klimatneutralt senast år 2035. För att kunna nå dessa ambitiösa mål förutsätts snabba och omfattande åtgärder av nylänningarna för att minska på utsläppen. Förändringar måste göras såväl vad gäller energiförbrukningen som konsumtionen. Man strävar efter att med hjälp av smarta och ekonomiskt hållbara lösningar skapa ett kolsnålt och ekologiskt landskap.

Nylandsprogrammet styr utvecklingen och resurserna till landskapets olika delar, till exempel finansiering från strukturfonderna.

 

Resursvisdom är kärnan i Nylands smarta specialisering
 

Strategin för Nylands smarta specialisering sätter fart på landskapets hållbara tillväxt och styr finansieringen som riktas till den. 

Strategins kärntanke "Resurssmart Nyland" avser överlagd och förutseende användning av olika resurser på sådana sätt som främjar välmåga och hållbar utveckling.

Strategins internationella varumärke heter Helsinki Smart Region.

Enligt strategin kommer resurserna att styras till projekt med vilka man eftersträvar

  • klimatneutralitet
  • förnyelse av industrins verksamhetsmetoder
  • smidighet och välmåga i människornas vardag

Den smarta specialiseringen stöder landskapets Nylandsprogram. Nylandsprogrammets tre strategiska prioriteringar överlappar fokuseringarna för den smarta specialiseringen.

 

Ytterligare upplysningar:

Utvecklingschef Outi Ervasti, Nylands förbund,
tfn 040 721 2131