Satoa Etelä-Suomesta -verkkotilaisuudessa nähtiin onnistumisia ohjelmakaudelta – tallenne katsottavissa

TV-studio

Satoa Etelä-Suomesta – onnistumisia aluekehittämisessä 2014–2020 -verkkotilaisuus järjestettiin 27.4. Kolmen tunnin mittaista studiosta striimattua lähetystä seurasi lähes pari sataa katsojaa ympäri Etelä-Suomen ja myös muualta Suomesta. Ohjelmaan sisältyi ohjelmakauden tulosten esittelyä, puheenvuoroja, haastatteluja, keskusteluja ja EAKR-hanke-esittelyjä ohjelmakauden teemoista. Tilaisuuden järjestivät yhteistyössä Etelä-Suomen maakuntien liitot.

Tilaisuuden juontajana toimi ohjelmajohtaja Tiina Huotari Uudenmaan liitosta. Hän korosti, että kuluvan ohjelmakauden varsin rajallinen rahoitus on onnistuttu hyödyntämään vaikuttavasti ja jokaisessa Etelä-Suomen maakunnassa näkyy rahoituksen vipuvoima – hankerahoituksella saadaan liikkeelle vyöryjä, joilla on suuri vaikutus.

Tilaisuuden avaussanat kuultiin Varsinais-Suomen maakuntajohtaja Kari Häkämieheltä, joka muistutti kumppanuuden merkityksestä.

Etelä-Suomi on moninainen mosaiikki. Maakuntien puheenvuoroissa tuotiin esille älykästä erikoistumista ja aluekehittämisen painopisteitä. Tällä ohjelmakaudella Etelä-Suomessa on rahoitettu jo lähes 400 hanketta. Hanke-esittelyjä nähtiin elinvoiman, älykkyyden ja ilmaston teemoista ja kuultiin näkökulma onnistuneen hankkeen reseptiksi. 

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 – uusi ohjelmakausi käyntiin syksyllä

Tilaisuuden loppupuoli oli pyhitetty syksyllä käynnistyvälle tulevalle ohjelmakaudelle. Videotervehdyksen Brysselistä tilaisuuteen toi Euroopan parlamentin jäsen Eero Heinäluoma. Hän korosti, että ratkaisevaa on keskittyä vaikuttavuuteen, laatuun ja uusien innovaatioiden hyödyntämiseen, sillä uusilla oivalluksilla on iso vaikutus aluekehitykseen.

Tapani Kojonsaari työ- ja elinkeinoministeriöstä esitteli tulevaa EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaa "Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027". Suomeen tulee EAKR:n, ESR:n ja JTF:n (Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, Just Transition Fund) sisältävä kolmirahastoinen ohjelma.

Tilaisuuden päätti keskustelu muutoksista tulevalle ohjelmakaudelle. Muutoksia tuovat muun muassa uusi EURA2021-järjestelmä, yhteishankkeiden muuttuminen ryhmähankkeiksi ja uudet kustannusmallit.

Tilaisuuden tallenne on nyt katsottavissa Rakennerahastot Fi -YouTube-kanavalla. Tallenteeseen tulee tekstitys 20.5. mennessä.

> Katso tilaisuuden tallenne (YouTube)

> Tilaisuuden esitysaineistot (pdf)

Lisätietoja: eakr(at)uudenmaanliitto.fi


Ilmoittautuminen ESR-hankkeiden verkostopäivään käynnissä

Toukokuun verkostopäivissä teemana on sosiaalisen median viestintä

Hämeen ELY-keskus järjestää suuren kysynnän vuoksi vielä kolmannen tilaisuuden, joka pidetään 1.6.2021. Ilmoittautuminen käynnissä (Webropol). Aiemmat tilaisuudet ovat täynnä.

Hämeen ELY-keskus järjestää rahoittamilleen ESR-hankkeille kaksi samansisältöistä verkostopäivää, joissa aiheena on tällä kertaa sosiaalisen median viestintä. Tule linjoille kuulemaan ja keskustelemaan viestinnästä! Aamupäivän aikana saadaan kuulla myös esimerkkejä hankkeiden kokemuksista sosiaalisen median viestinnästä. Aikaa on varattu myös keskusteluille pienryhmissä, joissa jokainen voi tuoda näkökulmia ja kokemuksiaan sosiaalisen median viestinnästä – niin onnistumisia kuin epäonnistumisiakin.

Tilaisuudet järjestetään 21.5. ja 25.5. Teamsissa klo 9-11.30.

Tapahtuma rakennerahastot.fi-sivustolla.

Ilmoittautuminen Webropolissa.


Etelä-Suomen kevään ESR-haku päättyi

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman ESR-haku Etelä-Suomen alueella (Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala) päättyi 9.4.2021. Hankkeet rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia REACT-EU-lisämäärärahoilla. 

Kuvituskuva

Haussa etsittiin hankkeita REACT-EU (ESR) erityistavoitteisiin 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen sekä 12.4. Yritysten ja yrittäjien nopean muutoskyvykkyyden edistäminen. Rahaa haettiin yhteensä erityistavoitteessa 12.3. lähes 19 miljoonaa euroa ja erityistavoitteessa 12.4. noin 13,5 miljoonaa euroa. 

"Hakemusten suuri määrä tarkoittaa jälleen, että kaikkia hyviäkään hakemuksia ei voida rahoittaa. Kilpailu rakennerahastojen rahoituksesta Etelä-Suomessa on tiukkaa, koska hakijoita ja erityisesti ESR:n kohderyhmää on alueella paljon", kommentoi rahoituspäällikkö Valtteri Karhu Hämeen ELY-keskuksesta. 

Yhteensä hakemuksia saapui 95 kappaletta, joista erityistavoitteeseen 12.3. tuli 50 hakemusta ja erityistavoitteeseen 12.4. 45 hakemusta. Etenkin oppilaitokset hakivat rahoitusta ahkerasti hankkeilleen. Rahoitusta haettiin eniten Uudellemaalle kohdistuville hankkeille, yhteensä 37 kappaleeseen. Kaakkois-Suomeen kohdistui yhteensä kuusi hanketta ja Hämeeseen 14. Hankkeista 27 on kohdistettu usean eri maakunnan alueelle Etelä-Suomessa ja näiden lisäksi noin kymmenessä hakemuksessa on kohdistus tehty Etelä-Suomen lisäksi muualle Suomeen. 

"Tässä haussa erityistä ovat laajat ylimaakunnalliset yhteishankkeet, joissa useampi tuenhakija on yhdistänyt voimansa. Maakuntakohtaiset hakemusmäärät eivät tällä kertaa kerro ihan totuutta rahoituksen maakuntakohtaisesta kysynnästä. Tarkemmat haetut avustusmäärät maakunnittain selviää, kun pääsemme tarkemmin pureutumaan hankkeiden sisältöön", Karhu toteaa. 

Hämeen ELY-keskuksesta ollaan hanketoteuttajiin yhteydessä hakemusten käsittelyn edetessä.


Kevään EAKR-rahoitushakuun runsaasti hakemuksia

narsissit

Etelä-Suomen kuuden maakunnan EAKR-rahoitushaku päättyi 31.3.2021. Hakemuksia saapui yhteensä 148 kpl ja suurin osa niistä kohdistui Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman REACT-EU:n toimenpiteitä koskevaan toimintalinjaan 8. REACT-EU-lisämäärärahoilla rahoitetaan hankkeita osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian takia toteuttamia toimia.

Etelä-Suomen maakuntien liitoilla on käytettävissään REACT-EU-lisärahoitusta yhteensä noin 24 miljoonaa euroa. Lisäksi joillakin maakuntien liitoilla on jaettavissa ns. uudelleen budjetoitua myöntövaltuutta päättyneistä hankkeista (toimintalinjat 1 ja 2).

Hakemusten jakautuminen maakunnittain
 

taulukko

Hakemukset otetaan heti käsittelyyn Etelä-Suomen maakuntien liitoissa. Kukin käsittelevä maakunnan liitto arvioi ja päättää oman maakuntansa rahoituskehyksestä rahoitettavista hankkeista. Tavoitteena on saada ensimmäisiä rahoituspäätöksiä ja mahdollisesti myös osa hankkeista käyntiin alkukesästä.

 

Lisätietoja:

Antti Taronen
erityisasiantuntija, alue- ja rakennepolitiikan EU-rahoitus
Uudenmaan liitto
antti.taronen(at)uudenmaanliitto.fi
p. 040 507 9998

Henri Hallanoro
erityisasiantuntija, alue- ja rakennepolitiikan EU-rahoitus
Uudenmaan liitto
henri.hallanoro(at)uudenmaanliitto.fi
p. 040 637 6087

 


Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 ohjelmaehdotus nyt lausuntokierrokselle

EU:n alue- ja rakennepolitiikan kansallinen ohjelmaehdotus, Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027, ja siihen liittyvä ympäristöselostus on lähetetty lausuntokierrokselle. Lausuntoja ohjelmaehdotuksesta voi antaa 16.4.2021 asti. Ohjelmaehdotus sisältää Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) tuettavat toimet.

Ohjelma tulee sisältämään myös oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (Just Transition Fund, JTF) toimenpiteitä, joista järjestetään samanaikaisesti alkuvaiheen kuuleminen. Myös siihen voi antaa lausuntoja 16.4.2021 saakka.

Tavoitteena uudistuva ja osaava Suomi

Uuden alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden toteutus kohdistuu vuosille 2021–2027. Ohjelman rahoitus koostuu EU-rahoituksesta ja kansallisesta rahoituksesta. Ohjelmaehdotuksessa EAKR-toimien avulla kehitettäisiin alueiden ja yritysten elinkeino- ja työelämälähtöisiä tutkimus- ja innovointivalmiuksia, digitalisaatiota, pk-yritysten kestävää kasvua ja kilpailukykyä, energiatehokkuutta, ilmastonmuutokseen sopeutumista, kiertotaloutta ja paikallisen saavutettavuuden lisäämistä. Ohjelman ESR-toimet tukisivat työllisyyttä, osaamista, työelämän kehittämistä, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta.

Ohjelmassa olisi yhteensä kuusi toimintalinjaa:

 •     Innovatiivinen Suomi
 •     Hiilineutraali Suomi
 •     Saavutettavampi Suomi
 •     Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi
 •     Sosiaalisten innovaatioiden Suomi
 •     Aineellista puutetta torjuva Suomi

Osana ohjelman valmistelua tehdään viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukainen ympäristöarviointi ja ympäristöselostus. Ympäristöarvioinnin toteuttamisesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö.

Lue koko tiedote työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta.


Satoa Etelä-Suomesta – onnistumisia aluekehittämisessä 2014–2020 -verkkotilaisuus 27.4.

Satoa Etelä-Suomesta - onnistumisia aluekehittämisessä 2014–2020 -teksti, ihmisiä ja laitteita

Tervetuloa ohjelmakauden huipentavaan Satoa Etelä-Suomesta – onnistumisia aluekehittämisessä 2014–2020 -verkkotilaisuuteen tiistaina 27.4. klo 12.00–15.00!

Elinvoimaa, ilmastoviisautta ja älykkäitä ratkaisuja. Tätä kaikkea ja paljon muuta pitää sisällään ohjelmakausi 2014–2020. Valokeilan saavat nyt ohjelmakaudella Etelä-Suomen EAKR-hankkeissa saavutetut hienot tulokset ja onnistumiset. Tilaisuudessa on luvassa huikea ja monipuolinen kattaus mielenkiintoisia puheenvuoroja, haastatteluja, keskusteluja ja hanke-esittelyjä eri teemoista ohjelmakauden varrelta. Suuntaamme katseen myös syyskuussa käynnistyvälle uudelle ohjelmakaudelle.

Tilaisuus on suunnattu kaikille aluekehittämisestä ja rakennerahastotoiminnasta kiinnostuneille sekä niiden parissa työskenteleville. Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Etelä-Suomen maakuntien liitot.

> Tutustu ohjelmaan (pdf)
 

Ilmoittautuminen on päättynyt. Pääset tapahtumasivulle seuraamaan tilaisuutta tästä linkistä.

 

Lisätietoja:
 

eakr(at)uudenmaanliitto.fi


Lisärahoitusta haettavissa yritystukiin osana REACT-EU-toimenpiteitä

Suomi saa lisämäärärahoja pk-yritysten kilpailukyvyn tukemiseen Euroopan komission toukokuussa 2020 antamien maakohtaisten suositusten mukaisesti. Ensisijaisena painopisteenä on pk-yritysten tukeminen ja uusiutuminen covid-19 kriisistä selviytymiseksi. Rahoituksella luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. Tärkeitä teemoja ovat digitaalisuuden ja vähähiilisen liiketoiminnan edistäminen, sekä sitä tukeva tutkimus ja innovointi. Hankkeet rahoitetaan osana unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

ELY-keskus avaa Yrityksen kehittämisavustuksen (EAKR) haun 26.2.2021-31.5.2021

ELY-keskus avaa rahoitushaun pk-yrityksille covid-19 pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamiseksi sekä uuden kasvun luomiseksi. Pk-yritysten odotetaan kehittävän TKI-toiminnan kautta kilpailukykyisiä tuotteita, palveluja ja ratkaisuja kasvaville markkinoille. Kaikessa kehitystyössä tulee huomioida tuotteiden koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset. Rahoitushaun kohderyhmänä on kasvuhaluiset ja -kykyiset pk-yritykset. Erityisenä painopisteenä ovat teollisuuden alan pk-yritykset ja niihin liittyvät palvelut, merkittävältä osaltaan kansainväliseen kysyntään suuntaavat matkailualan ja palvelualan pk-yritykset sekä hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan palveluita ja toimintamalleja radikaalisti uudistavat pk-yritykset.

Mitä rahoitettavissa hankkeissa kehitetään?

 • kehitetään vähähiilisiä, vihreää taloutta ja kiertotaloutta edistäviä tuotteita, palveluita, ratkaisuja sekä materiaalitehokkuutta ja tuotantomenetelmiä
 • kehitetään kaupallistamis- ja kansainvälistymisosaamista ja edistetään uuden teknologian käyttöönottoa
 • kehitetään digitaalista osaamista, digitaalista liiketoimintaa, tuottavuutta, tekoälyn hyödyntämistä sekä kyberturvallisuutta liiketoiminnan eri vaiheissa
 • kehitetään liiketoimintamalleja ja ansaintamalleja osana arvoverkostoja sekä yritysekosysteemejä.

Hankkeiden tukitasot

Yritysten kehittämishankkeissa tukitaso voi olla kehittämistoimenpiteissä enintään 50 % ja investoinneissa yrityskoosta, tukialueesta ja hankkeen sisällöstä riippuen 10 % - 35 % hyväksyttävistä kustannuksista.

ELY-keskus avaa Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus (EAKR) haun 26.2.2021-31.5.2021

Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta voidaan myöntää voittoa tavoittelemattomille julkisille ja yksityisille yhteisöille sekä säätiöille hankkeisiin, joiden tarkoituksena on yritysten toimintaympäristön tai yritystoiminnan kehittymisedellytysten parantaminen. Pandemia mahdollistaa monien muuttumattomiksi luultujen käytänteiden uudelleenarvioinnin ja koronakriisin aikana pakosta omaksuttujen uusien toimintatapojen jatkojalostamisen ja pysyvämmän hyödyntämisen yritysten liiketoiminnassa. Rahoitusta suunnataan erityisesti TKI-toimintaa mahdollistaviin ja tukeviin hankkeisiin. Toimintaympäristön kehittämisavustuksen myöntämisen edellytyksenä on se, että pk-yritykset voivat hyödyntää hankkeessa syntyviä tuotoksia laajasti. ELY-keskus voi rahoittaa hanketta toimintaympäristön kehittämisavustuksella, kun hankkeessa toteutetaan alla mainittuja sisältöjä.

Mitä rahoitettavissa hankkeissa kehitetään?

 • kehitetään teolliseen digitalisaatioon, vihreään kasvuun, luonnonvarojen kestävään käyttöön sekä kestävään teknologiaan ja kiertotalouteen liittyvää elinkeino- ja osaamislähtöisiä ratkaisuja, käytänteitä, toimintamalleja ja testialustoja
 • kehitetään yritysten digitalisaatiota ja tuotteiden, palveluprosessien ja palveluiden osaamista ja testialustoja erityisesti koronapandemiasta toipumisen näkökulmasta
 • kehitetään elinkaariajatteluun ja systeemiseen muutokseen liittyvää osaamista, liiketoimintaa ja testialustoja.

Hankkeiden tukitasot

Yrityksen toimintaympäristön kehittämishankkeessa tukitaso voi olla enintään 80 % ja investointien osalta 45 %.

Hakemusten toimitustapa

Käytössä on sähköinen haku. Toimintaympäristö kehittämisavustuksen sähköinen hakemuslomake aukeaa 8.3.2021 aluehallinnon asiointipalvelussa.

Toimitusosoite

Hakemukset tulee jättää viimeistään 31.5.2021 sähköiseen järjestelmään aluehallinnon asiointipalvelussa, osoitteessa: 
Palvelut – Aluehallinnon asiointipalvelu: https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut

Lisätiedot

Hankkeen valmisteluvaiheessa hakijoiden tulee olla yhteydessä yritysasiantuntijoihimme ja tutustua toteutettuun hanketoimintaan.

Hanketoiminta rakennerahastotietopalvelun verkosivulla (EAKR- ja ESR-hankkeet ohjelmakaudella 2014–2020): https://www.eura2014.fi/rrtiepa/

Asiantuntijoiden yhteystiedot ely-keskus.fi:n asiantuntijahaussa:
https://asiantuntijahaku.ahtp.fi/?search=yrityksen+kehitt%u00e4misavustukset

ELY-keskusten nettisivut ja rahoitusstrategiat

Yrityksen kehittämisavustus (ely-keskus.fi): https://www.ely-keskus.fi/yrityksen-kehittamisavustus

Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus (ely-keskus.fi): https://www.ely-keskus.fi/toimintaympariston-kehittamisavustus

Rahoituslinjaukset (ely-keskus.fi): https://www.ely-keskus.fi/rahoituslinjaukset1


REACT-EU lisämäärärahojen myöntämisen ehtona on, että valtioneuvosto hyväksyy ohjelmamuutoksen (pdf). Lisäksi ehtona on, että eduskunta hyväksyy REACT-EU-rahoituksen vuoden 2021 lisätalousarvion ja valtioneuvosto tekee päätöksen varojen jakamisesta alueille.


Etelä-Suomen rakennerahastojen vuoden ensimmäinen uutiskirje on julkaistu

Uutiskirjeeseen on muun muassa nostettu asiaa REACT-EU:sta, alkaneista ESR- ja EAKR-hauista ja Satoa Etelä-Suomesta -julkaisusta sekä esitelty hankkeita.

Tutustu uutiskirjeeseen:

Joko saat uutiskirjeen sähköpostiisi?

Uutiskirje ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Kirjeen tilaajana pysyt ajan hermolla Etelä-Suomen rakennerahastoasioissa. Seuraava uutiskirje ilmestyy keväällä.


Etelä-Suomen ESR-haku auki 22.2.-9.4.2021 osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia

Hämeen ELY-keskus avaa Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman ESR-haun Etelä-Suomen alueella (Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala). REACT-EU-lisämäärärahojen myöntämisen ehtona on, että valtioneuvosto hyväksyy ohjelmamuutoksen. Lisäksi ehtona on, että eduskunta hyväksyy REACT-EU-rahoituksen vuoden 2021 lisätalousarvioon ja valtioneuvosto tekee päätöksen varojen jakamisesta alueille. Hankkeet rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.  

Haettavien hankkeiden tavoitteena on Covid-19-pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamisen tukeminen sekä pohjan luominen talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. ESR:n tavoitteena on erityisesti työllisyyden edistäminen. Hankkeissa tulee syntyä konkreettisia tuloksia, jotka ovat jatkohyödynnettävissä ja levitettävissä.  

Haussa etsitään hankkeita REACT-EU (ESR) erityistavoitteisiin 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen sekä 12.4. Yritysten ja yrittäjien nopean muutoskyvykkyyden edistäminen. 

Tämänhetkisen tiedon mukaan erityistavoitteen 12.3. hankkeiden kantavana teemana tulee olla digitaalisten taitojen edistäminen ja digitaalisuuden hyödyntäminen, olipa sitten kyseessä perustaitojen hankkiminen, osaamisen laajentaminen uusille alueille tai korkean tason digiosaamisen hankkiminen. Lisäksi tuetaan julkisten ja yksityisten palveluntarjoajien ja kehittäjien mahdollisuuksia mm. hyödyntää digitaalisia alustoja. Eritystavoitteessa 12.4. tavoitellaan osallistuvien mikro- ja pk-yritysten ja niiden henkilökunnan parantunutta kyvykkyyttä sopeutua sekä hyödyntää toimintaympäristössä tapahtuvia nopeita muutoksia. Vastuullinen johtaminen ja työhyvinvointi nousevat keskiöön. Lisäksi tuetaan yritysten valmiuksia vihreään siirtymään ja innovointiin.  

Tarkista erityistavoitteiden lopulliset hyväksytyt sisällöt ennen hakemuksen jättämistä valtioneuvoston hyväksymästä ohjelmanmuutoksesta (pdf)

 

Lisätietoja hausta löydät hakuilmoituksesta, hakuohjeesta sekä hakuinfon materiaaleista

Du hittar mer information om ansökan i ansökningsannonsen, ansökningsinstruktionerna och i materialen från ansökans informationstillfälle. 

 

Kysyttävää? Ota yhteyttä Hämeen ELY-keskuksen Hanketukiryhmään 


EAKR-rahoitushaku avoinna Etelä-Suomen maakunnissa 22.2.–31.3.2021

hehkulamppu ja lehti

Etelä-Suomen maakuntien liittojen EAKR-rahoitushaku on avoinna 22.2.–31.3.2021 Etelä-Suomen kaikissa kuudessa maakunnassa (Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme, Uusimaa, Varsinais-Suomi). Haku toteutetaan yksivaiheisena ja hakemukset tulee jättää EURA 2014 -järjestelmään maaliskuun loppuun mennessä. Hankkeita voidaan toteuttaa maakunnallisina tai ylimaakunnallisina. Myös EAKR-/ESR-hankeparit ovat mahdollisia. Hakua koordinoi Uudenmaan liitto.

Hakuilmoitus ja hakijan opas ovat nähtävissä rakennerahastot.fi-sivustolla kohdassa Etelä-Suomi > Ajankohtaista > Hakuajat > Etelä-Suomen EAKR-haku 22.2.-31.3.2021.

Jaossa REACT-EU-lisärahoitusta ja hankkeista palautuneita varoja

Haettavissa on REACT-EU-lisärahoitusta osana edelleen käynnissä olevaa Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 -rakennerahasto-ohjelmaa. Lisäksi EAKR-hankkeita rahoitetaan myös aiemmin päättyneistä hankkeista palautuneella myöntövaltuudella toimintalinjoista 1 ja 2.

REACT-EU-lisämäärärahat on tarkoitettu koronaviruspandemian aiheuttamasta kriisistä elpymiseksi ja niiden myöntämisen ehtona on, että valtioneuvosto hyväksyy ohjelmanmuutoksen. Lisäksi ehtoina on, että eduskunta hyväksyy REACT-EU-rahoituksen vuoden 2021 lisätalousarvioon ja valtioneuvosto tekee päätöksen varojen jakamisesta alueille. REACT-EU-hankkeet rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Ohjelma-asiakirja päivitetään REACT-EU:n osalta, kun se on hyväksytty valtioneuvostossa ja Euroopan komissiossa.

- Nyt kannattaa todella olla aktiivinen, sillä vaikka eletään jo ohjelmakauden loppuvaihetta, niin REACT-EU-rahojen myötä kyseessä on iso haku, jossa on reilusti rahaa jaossa ja uudenlaista sisältöäkin uuden toimintalinjan ja kahden uuden erityistavoitteen mahdollistamana. Odotamme hyviä hakemuksia ja aidosti vaikuttavia alueellista COVID-19-pandemiasta elpymistä edistäviä hankkeita, kertoo erityisasiantuntija Henri Hallanoro Uudenmaan liitosta.

Keskiössä alueelliset selviytymissuunnitelmat ja älykäs erikoistuminen

Kevään haussa Etelä-Suomen maakunnat hakevat rahoitettaviksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1, 2 ja 8 mukaisia hankkeita:

Toimintalinja 1: Pk-yritysten kilpailukyky

Toimintalinja 2: Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Toimintalinja 8: REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet (luonnos)

Maakuntien hakuun avaamat toimintalinjat ja erityistavoitteet sekä hakupainotukset vaihtelevat, joten ne tulee tarkistaa hakuilmoituksesta ja/tai hakijan oppaasta. Maakuntien hakupainotukset pohjautuvat kunkin maakunnan älykkään erikoistumisen strategiaan ja tunnistettuihin kehittämistarpeisiin. Hankkeiden tulee tukea alueellisten selviytymissuunnitelmien toimeenpanoa. Käytettävissä olevan rahoituksen määrän voi varmistaa ko. maakunnan liitosta.

REACT-EU-lisämäärärahoja tullaan EAKR:n osalta käyttämään ensisijaisesti pk-yritystoiminnan vahvistamiseen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta sekä tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittämiseen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta.

Tutustu hakuinfojen aineistoon

Uudenmaan liitto ja Hämeen ELY-keskus järjestivät helmikuussa kaksi yhteistä EAKR- ja ESR-rahoituksen hakuinfoa verkossa. Tilaisuuksissa rahoitusasiantuntijat kertoivat EAKR- ja ESR-rahoituksesta ja sen hakemisesta, REACT-EU-ohjelmasisällöistä sekä hakujen maakunnallisista painotuksista. Tilaisuuden lopuksi oli mahdollisuus kysyä ja keskustella rahastoittain hakuja koskevista aiheista. 

Hakuinfojen aineistot ovat ladattavissa Etelä-Suomen rakennerahastojen materiaalipankissa:

 > Hakuinfojen aineistot (pdf)
 

Lisätietoja:

Antti Taronen
erityisasiantuntija, alue- ja rakennepolitiikan EU-rahoitus
Uudenmaan liitto
antti.taronen(at)uudenmaanliitto.fi
p. 040 507 9998

Henri Hallanoro
erityisasiantuntija, alue- ja rakennepolitiikan EU-rahoitus
Uudenmaan liitto
henri.hallanoro(at)uudenmaanliitto.fi
p. 040 637 6087


Visar 1-10 av 255 resultat.
Antal per sida 10
av 26