Tuloksia Hämeen ELY-keskuksen rahoittamista hankkeista

Hämeen ELY-keskuksessa on tehty hanke-esittelyjä rakennerahastohankkeista. Yhteensä juttuja on kirjoitettu 36 eri hankkeesta. Jutuissa esitellään monipuolisesti eri toimintalinjojen hankkeita.

​Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelmakausi lähenee loppuaan. Hämeen ELY-keskus on rahoittanut ohjelmakauden aikana vuoden 2020 syksyyn mennessä lähes 450 ESR-hanketta ja vuoden 2021 kevääseen mennessä yli 600 EAKR-hanketta. ESR-hankkeet kattavat laajasti erilaista toimintaa, osallisuuden edistämisestä ja työllistymisestä yritysten työhyvinvoinnin ja tuottavuuden parantamiseen, unohtamatta koulutuksen laadun parantamista ja keskeyttämisen ehkäisyä. Hämeen ELY-keskus on myöntänyt EAKR-rahoitusta pk-yritysten kilpailukyvyn parantamiseen sekä uuden tiedon ja osaamisen tuottamiseen ja hyödyntämiseen. 

ESR-hankkeissa on ollut mukana yli 57 000 osallistujaa. Jokaiselle erityistavoitteella on oma määritelty kohderyhmänsä, jonka tilannetta hankkeilla pyritään parantamaan. Kokonaisuutta katsottaessa työttömien osallistujien määrä on noin kolmannes, työllisiä on ollut yli 40 % ja loput osallistujista on ollut opiskelijoita. Alle 25 -vuotiaita on ollut neljännes osallistujista, noin joka seitsemäs osallistuja on ollut ikääntyvä. Vajaalla viidenneksellä osallistujista on vain perusasteen koulutus. Noin joka kolmannen osallistujan katsotaan olevan syystä tai toisesta heikossa asemassa (lähde ESR Henkilö 9/2020). 

EAKR-hankkeiden myötä arvioidaan syntyvän uutta liikevaihtoa 289 miljoonaa euroa, josta viennin kautta odotetaan tulevan noin 129 miljoonaa euroa. Hankkeissa on arvioitu syntyvän yli 90 patenttia sekä muita aineettomia oikeuksia kolmatta sataa. Hankkeiden myötä on arvioitu syntyvän lähes 100 uutta yritystä sekä noin 1500 työpaikkaa. Ohjelmakauden aikana huhtikuun 2021 loppuun mennessä Hämeen ELY-keskuksen myöntämästä rahoituksesta noin 24,4 prosenttia on kohdistunut vähähiilisyyden edistämiseen tavoitteen ollessa koko ohjelmakaudelle 25 prosenttia. 

Tutustu hanke-esittelyihin rakennerahastojen sivuilla.


Kevään EAKR-hausta 26,8 miljoonaa euroa hankerahoitusta Etelä-Suomeen

päivänkakkarat

Maaliskuun lopussa päättyneen Etelä-Suomen EAKR-rahoitushaun osalta päätökset rahoitettavista hankkeista ovat loppusuoralla. Myönteisen rahoituspäätöksen on saanut tai saamassa lähes 80 hanketta, joista pieni osa ylimaakunnallisia. Etelä-Suomen maakuntien liitot myöntävät rahoitusta yhteensä vajaat 26,8 miljoonaa euroa.

Haussa etsittiin hankkeita, jotka tukevat alueita COVID-19-pandemian vahinkojen korjaamisessa ja luovat pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. Haussa olivat avoinna Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman ja sen ohjelmanmuutosasiakirjan REACT-EU:n EAKR-toimenpiteitä koskeva toimintalinja 8 ja suurimmassa osassa maakuntia myös toimintalinjat 1 (Pk-yritysten kilpailukyky) ja/tai 2 (Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen).

Suurin osa jaettavasta rahoituksesta on REACT-EU-lisärahoitusta, jolla rahoitetaan hankkeita osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hankkeita rahoitetaan jonkin verran myös aiemmin päättyneistä hankkeista palautuneilla varoilla.

Varsinais-Suomessa rahoituksen sai kahdeksan hanketta ja rahoitusta niille myönnetään yhteensä hieman yli 3 miljoonaa euroa.
Päijät-Hämeessä rahoitussumma on myös reilut 3 miljoonaa euroa jakautuen 16 hankkeelle.
Etelä-Karjalassa rahoitusta myönnetään reilulla 1,8 miljoonalla eurolla 13 hankkeelle.
Kymenlaaksossa rahoitettavaksi päätyi 9 hanketta reilun 2 miljoonan euron summalla.
Kanta-Hämeessä rahoitetaan 11 hanketta reilun 1,9 miljoonan euron summalla.
Uudellamaalla rahoitettavien hankkeiden lukumäärä on 28 ja rahoitussumma vajaat 14,7 miljoonaa euroa.

Vihreän talouden ja digitalisaation teemoja

Rahoitettavissa hankkeissa nousevat vahvasti esille erilaiset yritysten palautumiskykyä ja liiketoiminnan vauhdittamista sekä kilpailukyvyn kasvattamista koskevat hankkeet.

- Digitaalisuutta hyödynnetään vahvasti näiden päämäärien saavuttamiseksi muun muassa erilaisia etäpalveluita ja uusia teknologisia ratkaisuja kehittämällä. Moni hanke liittyy vahvasti vihreään talouteen etenkin kiertotalouden ja biotalouden ja niiden liiketoimintapotentiaalien tunnistamisen kautta, kertoo erityisasiantuntija Henri Hallanoro Uudenmaan liitosta.

Hankkeissa kehitetään myös esimerkiksi kestävää asumista ja liikkumista sekä teollisuuden tuotantomenetelmiä. Etäpalvelujen ja uuden teknologian ratkaisuista esimerkkejä ovat kosketuksesta riippumaton teknologia ja palvelut sekä muu terveysturvallisuuteen liittyvä teknologia.

Osa hankkeista on jo käynnistynyt ja suuri osa käynnistyy loppukesästä tai alkusyksystä.

Ennakkotietoa tulevasta EAKR-hausta

Etelä-Karjalan liitto ja Varsinais-Suomen liitto varautuvat avaamaan EAKR-rahoitushaun aikavälille 16.8.–30.9.2021.

Etelä-Karjalassa hakuun avautuvat Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 1 erityistavoitteet 1.1 (Uuden liiketoiminnan luominen) ja 2.1 (Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen) sekä toimintalinjan 8 erityistavoite 12.1 (Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta). Rahoitusta on käytettävissä toimintalinjan 1 osalta n. 620 000 euroa ja toimintalinjan 8 osalta n. 280 000 euroa.

Varsinais-Suomessa hakuun avautuvat toimintalinjat 2 ja 8.

Hakuilmoitus ja hakijan opas julkaistaan haun avautumispäivänä rakennerahastot.fi-verkkopalvelussa > Etelä-Suomen suuralue > ajankohtaista > hakuajat.


Lisätietoja:

Henri Hallanoro
erityisasiantuntija, alue- ja rakennepolitiikan EU-rahoitus
Uudenmaan liitto
henri.hallanoro(at)uudenmaanliitto.fi
p. 040 637 6087

Antti Taronen
erityisasiantuntija, alue- ja rakennepolitiikan EU-rahoitus
Uudenmaan liitto
antti.taronen(at)uudenmaanliitto.fi
p. 040 507 9998

 


Etelä-Suomen rakennerahastojen kesän uutiskirje on julkaistu

perhonen

Kesän uutiskirjeessä asiaa muun muassa hakujen tilanteesta, syksyn koulutuksista, koronan vaikutuksista sekä kiinnostavia hanke-esittelyjä.

Tutustu uutiskirjeeseen:

Joko saat uutiskirjeen sähköpostiisi?

Uutiskirje ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Kirjeen tilaajana pysyt ajan hermolla Etelä-Suomen rakennerahastoasioissa. Seuraava uutiskirje ilmestyy syksyllä.


Yritysten kehittämishankkeisiin haettavissa REACT-EU-rahoitusta 31.8.2021 saakka

Suomi on saanut lisämäärärahoja pk-yritysten kilpailukyvyn tukemiseen Euroopan komission toukokuussa 2020 antamien maakohtaisten suositusten mukaisesti. Ensisijaisena painopisteenä on pk-yritysten tukeminen ja uusiutuminen covid-19 kriisistä selviytymiseksi. Rahoituksella luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. Tärkeitä teemoja ovat digitaalisuuden ja vähähiilisen liiketoiminnan edistäminen, sekä sitä tukeva tutkimus ja innovointi. Hankkeet rahoitetaan osana unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Yrityksen kehittämisavustuksen (EAKR) hakua jatketaan 31.8.2021 asti

Rahoitushaku, joka avautui 26.2.2021 pk-yrityksille covid-19 pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamiseksi sekä uuden kasvun luomiseksi jatkuu 31.8.2021 saakka seuraavasti. 

Hakuaikaa jatketaan 31.8.2021 asti seuraavilla alueilla:

 • Hämeen ELY-keskus (Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Kanta-Häme, Päijät-Häme ja Uusimaa)
 • Keski-Suomen ELY-keskus (Keski-Suomi, Pirkanmaa, Satakunta, Varsinais-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa)
 • Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (Kainuu, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa)
 • Etelä-Savon ELY-keskus (Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo)   

Pk-yritysten odotetaan kehittävän TKI-toiminnan kautta kilpailukykyisiä tuotteita, palveluja ja ratkaisuja kasvaville markkinoille. Kaikessa kehitystyössä tulee huomioida tuotteiden koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset.

Rahoitushaun kohderyhmänä on kasvuhaluiset ja -kykyiset pk-yritykset. Erityisenä painopisteenä ovat teollisuuden alan pk-yritykset ja niihin liittyvät palvelut, merkittävältä osaltaan kansainväliseen kysyntään suuntaavat matkailualan ja palvelualan pk-yritykset sekä hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan palveluita ja toimintamalleja radikaalisti uudistavat pk-yritykset. 

EU-ohjelmakauden päättymisen vaikutukset hankehakemuksiin

Haku nykyisen ohjelmakauden yritystukien osalta päättyy 31.8.2021. Uuden EU-ohjelmakauden (2021-2027) varojen haku on tarkoitus käynnistyä 1.9.2021. Nykyisen EU-ohjelmakauden varat eivät välttämättä riitä kaikkiin rahoituskelpoisiin yritysten investointi- ja kehittämisavustushakemuksiin. Saapuneiden hakemusten käsittely ja päätöksenteko on käynnissä ELY-keskuksissa.

Hakijan tulee huomioida, että mikäli hanke on käynnistynyt ennen 1.9.2021 eli ennen uuden EU-ohjelmakauden haun alkamista eikä siihen ole voitu tehdä myönteistä päätöstä varojen riittämättömyyden takia, ei sitä voida enää rahoittaa uuden EU-ohjelman varoista. Hankkeen aloittaminen ennen päätöksen saamista tapahtuu hakijan omalla riskillä.

Hankkeen rahoitusmahdollisuuksien selvittämiseksi EU-ohjelmakausien vaihtuessa on suositeltavaa olla yhteydessä ELY-keskuksen rahoitusasiantuntijaan ennen hakemuksen jättämistä!

Mitä rahoitettavissa hankkeissa kehitetään?

 • kehitetään vähähiilisiä, vihreää taloutta ja kiertotaloutta edistäviä tuotteita, palveluita, ratkaisuja sekä materiaalitehokkuutta ja tuotantomenetelmiä
 • kehitetään kaupallistamis- ja kansainvälistymisosaamista ja edistetään uuden teknologian käyttöönottoa
 • kehitetään digitaalista osaamista, digitaalista liiketoimintaa, tuottavuutta, tekoälyn hyödyntämistä sekä kyberturvallisuutta liiketoiminnan eri vaiheissa  
 • kehitetään liiketoimintamalleja ja ansaintamalleja osana arvoverkostoja sekä yritysekosysteemejä

Hankkeiden tukitasot

Yritysten kehittämishankkeissa tukitaso voi olla kehittämistoimenpiteissä enintään 50 % ja investoinneissa yrityskoosta, tukialueesta ja hankkeen sisällöstä riippuen 10 %-35 % hyväksyttävistä kustannuksista.

ELY-keskuksen Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus (EAKR) hakuaika

Hakuaikaa jatketaan 31.8.2021 asti seuraavilla alueilla:

 • Keski-Suomen ELY-keskus (Keski-Suomi, Pirkanmaa, Satakunta, Varsinais-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa)
 • Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (Kainuu, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa)

Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta voidaan myöntää voittoa tavoittelemattomille julkisille ja yksityisille yhteisöille sekä säätiöille hankkeisiin, joiden tarkoituksena on yritysten toimintaympäristön tai yritystoiminnan kehittymisedellytysten parantaminen. Pandemia mahdollistaa monien muuttumattomiksi luultujen käytänteiden uudelleenarvioinnin ja koronakriisin aikana pakosta omaksuttujen uusien toimintatapojen jatkojalostamisen ja pysyvämmän hyödyntämisen yritysten liiketoiminnassa.

Rahoitusta suunnataan erityisesti TKI-toimintaa mahdollistaviin ja tukeviin hankkeisiin. Toimintaympäristön kehittämisavustuksen myöntämisen edellytyksenä on se, että pk-yritykset voivat hyödyntää hankkeessa syntyviä tuotoksia laajasti. ELY-keskus voi rahoittaa hanketta toimintaympäristön kehittämisavustuksella, kun hankkeessa toteutetaan alla mainittuja sisältöjä.

Mitä rahoitettavissa hankkeissa kehitetään?

 • kehitetään teolliseen digitalisaatioon, vihreään kasvuun, luonnonvarojen kestävään käyttöön sekä kestävään teknologiaan ja kiertotalouteen liittyvää elinkeino- ja osaamislähtöisiä ratkaisuja, käytänteitä, toimintamalleja ja testialustoja
 • kehitetään yritysten digitalisaatiota ja tuotteiden, palveluprosessien ja palveluiden osaamista ja testialustoja erityisesti koronapandemiasta toipumisen näkökulmasta
 • kehitetään elinkaariajatteluun ja systeemiseen muutokseen liittyvää osaamista, liiketoimintaa ja testialustoja

Hankkeiden tukitasot

Yrityksen toimintaympäristön kehittämishankkeessa tukitaso voi olla enintään 80 % ja investointien osalta 45 %. 

Hakemusten toimitustapa

Käytössä on sähköinen haku. Toimintaympäristö kehittämisavustuksen sähköinen hakemuslomake on auennut 8.3.2021 aluehallinnon asiointipalvelussa.

Toimitusosoite

Hakemukset tulee jättää viimeistään 31.8.2021 sähköiseen järjestelmään osoitteessa: Palvelut – Aluehallinnon asiointipalvelu (ahtp.fi)

Lisätiedot

Hankkeen valmisteluvaiheessa hakijoiden tulee olla yhteydessä yritysasiantuntijoihimme ja tutustua toteutettuun hanketoimintaan:

Asiantuntijoiden yhteystiedot

ELY-keskusten nettisivut ja rahoitusstrategiat

Yhteystiedot


Syksyllä luvassa starttikoulutusten sarja EAKR-hankkeille

lehtiö ja tietokone

Uudenmaan liitto järjestää EAKR-hankkeille verkossa neljän starttikoulutuksen sarjan hankehallinnon eri osa-alueisiin liittyen syys-lokakuussa 2021. Koulutukset on tarkoitettu Uudenmaan liitosta myönteisen rahoituspäätöksen saaneiden uusien Etelä-Suomen suuralueen EAKR-hankkeiden ja 6Aika-strategian EAKR-hankkeiden projektipäälliköille sekä hankkeiden hallinnosta ja taloudesta vastaaville henkilöille. Myös aiemmin käynnistyneiden hankkeiden työntekijät ovat tervetulleita. Kouluttajina toimivat Uudenmaan liiton rahoitusryhmän asiantuntijat.

Koulutusten ajankohdat ja aiheet

 • tiistai 14.9.2021 klo 9.00–11.00: Hankkeen käynnistäminen ja hyvä hallinto
  • EAKR-päätöksenteko 
  • ohjausryhmä
  • tuloksellisuus ja viestintä
 • tiistai 21.9.2021 klo 9.00–11.00: Hankkeen taloushallinnon perusteet ja henkilöstökustannukset 
  • tukikelpoisuus ja kustannukset flat rate- hankkeissa
  • kirjanpito, tulot ja rahoituserät 
  • henkilöstökustannukset ja niiden raportointi
 • tiistai 28.9.2021 klo 9.00–11.00: Hankkeen toiminnan seuranta ja raportointi 
  • seuranta- ja loppuraportti 
  • de minimis -tuki 
  • indikaattorit
 • tiistai 5.10.2021 klo 13.00–15.00: Hankkeen hankinnat ja kustannusten raportointi 
  • hankkeen hankinnat 
  • maksatushakemus 
  • hankkeiden varmentaminen


Ilmoittautuminen
 

> Ilmoittaudu koulutuksiin Etelä-Suomen tapahtumakalenterista

 

Tervetuloa starttikoulutuksiin!


Lisätietoja

Sähköpostitse eakr(at)uudenmaanliitto.fi
 

 


Kuukauden EAKR-hanke: VIKKE – Virtuaalinen kulttuurimatkailu Kanta-Hämeessä

paviljonki ja puita
 

 • Hanketoteuttaja: HAMK Smart -tutkimusyksikkö
 • Toteutusaika 1.8.2018–30.6.2021
 • Kohdealue: Kanta-Häme
 • Myönnetty EAKR- + valtion rahoitus: 187 320 € (kokonaisrahoitus 249 760 €)

HAMK, Hämeen liitto, EU- ja Vipuvoimaa -logot

Kanta-Hämeen maakunnan matkailun kehittämistä tehdään pääasiassa erilaisten hankkeiden avulla. Vaikka matkailun kansainvälinen kohderyhmä on vahvasti kulttuurista kiinnostunutta, se ei tunne hyvin suomalaisen kulttuurin tarjontaa. Matkailupalveluihin on mahdollisuus yhdistää runsaasti kulttuurillisia elementtejä, joita hyödyntämällä kulttuurista kiinnostuneet matkailijat voivat kokea erilaisen, kilpailijamaista erottuvan kulttuurielämyksen. Tunnettuuden lisäämiseksi tarvitaan markkinointia sekä kattavaa tarjonnan esittelyä jakelukanavissa. Kohteen houkuttelevuuden lisäämiseksi tarvitaan myös virtuaalisuutta (kuvat, videot, lisätty todellisuus yms.). VIKKE - Virtuaalinen kulttuurimatkailu Kanta-Hämeessä -hankkeen päätarkoitus on lisätä pelillistämisen ja tarinallisuuden avulla Kanta-Hämeen kulttuurikohteiden houkuttelevuutta sekä lisätä alueen matkailijoiden määrää.

Hankkeen tavoitteet:
 

1) kehittää alueen kulttuuriin liittyvien tarinoiden ja visualisoinnin avulla pk-yritysten tuotteita ja palveluita
2) lisätä Kanta-Hämeen tunnettuutta matkailumaakuntana erityisesti Visit Häme -sivuston ja sen sosiaalisen median kanavien kautta sekä
3) toteuttaa virtuaalinen peli, joka lisää alueen tunnettuutta ja opastaa matkailijoita uusin menetelmin.

Tarinallinen ja virtuaalinen ulottuvuus kulttuurimatkailuun

Hanke yhdistää digitaalisuuden sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävään kehitykseen. Hankkeessa on tarinallistettu ja tuotteistettu palvelumuotoilun keinoin uusia alueen historiaan ja kulttuuriin liittyviä (keskiaika, esihistoria, sotahistoria) tuotteita ja palveluja, joiden käyttäjäryhminä ovat kotimaiset ja kansainväliset matkailijat. Tarinoita kuljetetaan eteenpäin mielenkiintoisten fiktiivisten tapahtumien kautta, joihin on yhdistetty myös alueen faktapohjaista kulttuurihistoriaa. Tarinankerronnassa yhdistyvät fyysiset paikat, kirjoitettu tarina, valokuvat, videot, 360-kuvat ja lisätty todellisuus. Hankkeessa on kehitetty tarinoita, virtuaalista sisältöä sekä mobiilipelialusta, jotka toimivat itsenäisinä seikkailuun, liikuntaan ja ulkoiluun aktivoivina matkailutuotteina täydentämään kulttuuri-, luonto-, tapahtuma- ym. matkailukohteiden elämyksellisyyttä. Virtuaalisin ratkaisuin matkailijalle myös esitetään lisätietoa kohteista, jota ei muuten olisi saatavilla.

kännykkäsovellus kuvattuna ulkona
Tenholan linnavuori on yksi VIKKE-sovelluksen kohteista.

Hankkeessa on toteutettu muun muassa:

 • VIKKE-sovelluspilotti. Sovellus on ladattavissa ilmaiseksi nimellä VIKKE Google Play Storesta (Android-laitteille)  ja App Storesta (iOS-laitteille). Sovelluksen ideana on toimia uudenlaisena tapana tutustua alueen kulttuurikohteisiin tarinoiden ja tehtävien avulla. Osassa tehtäviä on pilotoitu AR-tekniikkaa, joka tuo pelaajalle lisättyä todellisuutta mobiililaitteen näytön välityksellä reaaliympäristöön. Sisällöt toteutettiin yhteistyössä alueen kulttuuri- ja matkailutoimijoiden kanssa. Hackathon- työskentelyn avulla eri koulutusasteiden opiskelijat pohtivat mielenkiintoisia tehtäväsisältöjä sovelluspilottiin.
 • Seudulliset tarinatyöpajat, joissa on työstetty kulttuurialalla toimivien yrityksien omia tarinoita. Tarinat ja kulttuurikohteet on tuotu osaksi VIKKE-sovelluspilottia.
 • Kahdeksanosainen tarinallistamisen valmennussarja maakunnan kulttuuri- ja matkailualan toimijoille.
 • 3D-mallinnuksia maakunnan tunnetuimmista kulttuurikohteista ja esineistä, kuten Iittalan tunnetuimmista design-esineistä.
 • Kulttuurikohteista koottiin maakunnalliseen avoimeen kuvapankkipalveluun CC0-lisensoitua kuvamateriaalia.
 • Useita blogikirjoituksia kulttuurikohteista, joita on julkaistu Visit Häme -sivustolla sekä sen eri some-kanavilla
 • Virtuaaliset opastetut kierrokset lasin vuosijuhlan kunniaksi Iittalan Design Museosta ja lasitehtaasta sekä Riihimäen Suomen lasimuseosta englanniksi ja japaniksi yhteistyössä Western Lakeland Kanta-Häme -hankkeen kanssa. Uudenlainen toteutustapa palvelee myös COVID-19-tilanteessa kulttuurivierailijoita eri puolilta maailmaa.
 • Tuotepaketit vastuullisella liikkumistavalla (juna, polkupyörä) englanniksi kulttuurikohteista
 • Valtakunnallinen kulttuuri- ja tapahtumawebinaari ILMIÖ loppuvuodesta 2020

Hankkeen puitteissa on tehty myös opiskelija- ja opinnäytetöitä.

Toteutuksiin ja tuloksiin voi tutustua tarkemmin hankkeen verkkosivuilla:
https://www.hamk.fi/projektit/vikke-virtuaalinen-kulttuurimatkailu-kanta-hameessa/

Hankkeen lopputuloksena Visit Finland-, Lakeland- ja Visit Häme -sivuille saadaan uusia tuotteita ja palveluita. Trip Advisoriin ja muille alustoille voidaan syöttää uutta kiinnostavaa kulttuurimatkailutarjontaa Kanta-Hämeestä. Materiaalia tuotetaan suomeksi ja englanniksi. Kanta-Hämeen matkailusidonnaisiin yrityksiin saadaan lisää virtuaalista näkyvyyttä ja uutta liiketoimintaa kulttuurimatkailuun ja historiaan liittyvien tarinoiden avulla. Virtuaalisuuden lisääminen käyntikohteissa lisää uusia kävijöitä alueella.


Lisätietoja:


Heidi Kerkola
Projektipäällikkö
Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK
heidi.kerkola(at)hamk.fi

www.hamk.fi/vikke
www.visithame.fi

 

 

 

 


Satoa Etelä-Suomesta -verkkotilaisuudessa nähtiin EAKR-onnistumisia ohjelmakaudelta – tallenne katsottavissa

TV-studio

Satoa Etelä-Suomesta – onnistumisia aluekehittämisessä 2014–2020 -verkkotilaisuus järjestettiin 27.4. Kolmen tunnin mittaista studiosta striimattua lähetystä seurasi lähes pari sataa katsojaa ympäri Etelä-Suomen ja myös muualta Suomesta. Ohjelmaan sisältyi ohjelmakauden tulosten esittelyä, puheenvuoroja, haastatteluja, keskusteluja ja EAKR-hanke-esittelyjä ohjelmakauden teemoista. Tilaisuuden järjestivät yhteistyössä Etelä-Suomen maakuntien liitot.

Tilaisuuden juontajana toimi ohjelmajohtaja Tiina Huotari Uudenmaan liitosta. Hän korosti, että kuluvan ohjelmakauden varsin rajallinen rahoitus on onnistuttu hyödyntämään vaikuttavasti ja jokaisessa Etelä-Suomen maakunnassa näkyy rahoituksen vipuvoima – hankerahoituksella saadaan liikkeelle vyöryjä, joilla on suuri vaikutus.

Tilaisuuden avaussanat kuultiin Varsinais-Suomen maakuntajohtaja Kari Häkämieheltä, joka muistutti kumppanuuden merkityksestä.

Etelä-Suomi on moninainen mosaiikki. Maakuntien puheenvuoroissa tuotiin esille älykästä erikoistumista ja aluekehittämisen painopisteitä. Tällä ohjelmakaudella Etelä-Suomessa on rahoitettu jo lähes 400 hanketta. Hanke-esittelyjä nähtiin elinvoiman, älykkyyden ja ilmaston teemoista ja kuultiin näkökulma onnistuneen hankkeen reseptiksi. 

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 – uusi ohjelmakausi käyntiin syksyllä

Tilaisuuden loppupuoli oli pyhitetty syksyllä käynnistyvälle tulevalle ohjelmakaudelle. Videotervehdyksen Brysselistä tilaisuuteen toi Euroopan parlamentin jäsen Eero Heinäluoma. Hän korosti, että ratkaisevaa on keskittyä vaikuttavuuteen, laatuun ja uusien innovaatioiden hyödyntämiseen, sillä uusilla oivalluksilla on iso vaikutus aluekehitykseen.

Tapani Kojonsaari työ- ja elinkeinoministeriöstä esitteli tulevaa EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaa "Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027". Suomeen tulee EAKR:n, ESR:n ja JTF:n (Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, Just Transition Fund) sisältävä kolmirahastoinen ohjelma.

Tilaisuuden päätti keskustelu muutoksista tulevalle ohjelmakaudelle. Muutoksia tuovat muun muassa uusi EURA2021-järjestelmä, yhteishankkeiden muuttuminen ryhmähankkeiksi ja uudet kustannusmallit.

Tilaisuuden tallenne on nyt katsottavissa Rakennerahastot Fi -YouTube-kanavalla. Tallenteeseen tulee tekstitys 20.5. mennessä.

> Katso tilaisuuden tallenne (YouTube)

> Tilaisuuden esitysaineistot (pdf)

Lisätietoja: eakr(at)uudenmaanliitto.fi


Ilmoittautuminen ESR-hankkeiden verkostopäivään käynnissä

Toukokuun verkostopäivissä teemana on sosiaalisen median viestintä

Hämeen ELY-keskus järjestää suuren kysynnän vuoksi vielä kolmannen tilaisuuden, joka pidetään 1.6.2021. Ilmoittautuminen käynnissä (Webropol). Aiemmat tilaisuudet ovat täynnä.

Hämeen ELY-keskus järjestää rahoittamilleen ESR-hankkeille kaksi samansisältöistä verkostopäivää, joissa aiheena on tällä kertaa sosiaalisen median viestintä. Tule linjoille kuulemaan ja keskustelemaan viestinnästä! Aamupäivän aikana saadaan kuulla myös esimerkkejä hankkeiden kokemuksista sosiaalisen median viestinnästä. Aikaa on varattu myös keskusteluille pienryhmissä, joissa jokainen voi tuoda näkökulmia ja kokemuksiaan sosiaalisen median viestinnästä – niin onnistumisia kuin epäonnistumisiakin.

Tilaisuudet järjestetään 21.5. ja 25.5. Teamsissa klo 9-11.30.

Tapahtuma rakennerahastot.fi-sivustolla.

Ilmoittautuminen Webropolissa.


Etelä-Suomen kevään ESR-haku päättyi

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman ESR-haku Etelä-Suomen alueella (Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala) päättyi 9.4.2021. Hankkeet rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia REACT-EU-lisämäärärahoilla. 

Kuvituskuva

Haussa etsittiin hankkeita REACT-EU (ESR) erityistavoitteisiin 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen sekä 12.4. Yritysten ja yrittäjien nopean muutoskyvykkyyden edistäminen. Rahaa haettiin yhteensä erityistavoitteessa 12.3. lähes 19 miljoonaa euroa ja erityistavoitteessa 12.4. noin 13,5 miljoonaa euroa. 

"Hakemusten suuri määrä tarkoittaa jälleen, että kaikkia hyviäkään hakemuksia ei voida rahoittaa. Kilpailu rakennerahastojen rahoituksesta Etelä-Suomessa on tiukkaa, koska hakijoita ja erityisesti ESR:n kohderyhmää on alueella paljon", kommentoi rahoituspäällikkö Valtteri Karhu Hämeen ELY-keskuksesta. 

Yhteensä hakemuksia saapui 95 kappaletta, joista erityistavoitteeseen 12.3. tuli 50 hakemusta ja erityistavoitteeseen 12.4. 45 hakemusta. Etenkin oppilaitokset hakivat rahoitusta ahkerasti hankkeilleen. Rahoitusta haettiin eniten Uudellemaalle kohdistuville hankkeille, yhteensä 37 kappaleeseen. Kaakkois-Suomeen kohdistui yhteensä kuusi hanketta ja Hämeeseen 14. Hankkeista 27 on kohdistettu usean eri maakunnan alueelle Etelä-Suomessa ja näiden lisäksi noin kymmenessä hakemuksessa on kohdistus tehty Etelä-Suomen lisäksi muualle Suomeen. 

"Tässä haussa erityistä ovat laajat ylimaakunnalliset yhteishankkeet, joissa useampi tuenhakija on yhdistänyt voimansa. Maakuntakohtaiset hakemusmäärät eivät tällä kertaa kerro ihan totuutta rahoituksen maakuntakohtaisesta kysynnästä. Tarkemmat haetut avustusmäärät maakunnittain selviää, kun pääsemme tarkemmin pureutumaan hankkeiden sisältöön", Karhu toteaa. 

Hämeen ELY-keskuksesta ollaan hanketoteuttajiin yhteydessä hakemusten käsittelyn edetessä.


Kevään EAKR-rahoitushakuun runsaasti hakemuksia

narsissit

Etelä-Suomen kuuden maakunnan EAKR-rahoitushaku päättyi 31.3.2021. Hakemuksia saapui yhteensä 148 kpl ja suurin osa niistä kohdistui Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman REACT-EU:n toimenpiteitä koskevaan toimintalinjaan 8. REACT-EU-lisämäärärahoilla rahoitetaan hankkeita osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian takia toteuttamia toimia.

Etelä-Suomen maakuntien liitoilla on käytettävissään REACT-EU-lisärahoitusta yhteensä noin 24 miljoonaa euroa. Lisäksi joillakin maakuntien liitoilla on jaettavissa ns. uudelleen budjetoitua myöntövaltuutta päättyneistä hankkeista (toimintalinjat 1 ja 2).

Hakemusten jakautuminen maakunnittain
 

taulukko

Hakemukset otetaan heti käsittelyyn Etelä-Suomen maakuntien liitoissa. Kukin käsittelevä maakunnan liitto arvioi ja päättää oman maakuntansa rahoituskehyksestä rahoitettavista hankkeista. Tavoitteena on saada ensimmäisiä rahoituspäätöksiä ja mahdollisesti myös osa hankkeista käyntiin alkukesästä.

 

Lisätietoja:

Antti Taronen
erityisasiantuntija, alue- ja rakennepolitiikan EU-rahoitus
Uudenmaan liitto
antti.taronen(at)uudenmaanliitto.fi
p. 040 507 9998

Henri Hallanoro
erityisasiantuntija, alue- ja rakennepolitiikan EU-rahoitus
Uudenmaan liitto
henri.hallanoro(at)uudenmaanliitto.fi
p. 040 637 6087

 


Visar 11-20 av 271 resultat.
Antal per sida 10
av 28