Egentliga Finlands landskapsprogram: Ett framgångsrikt landskap byggs med partnerskap 2018–2021

Egentliga Finlands vision är: "I Egentliga Finland är livskvaliteten den bästa. Ett framgångsrikt och välmående landskap byggs med samarbete och partnerskap."

Som ett genomgående tema är regionens aktörers partnerskap och samarbete. Landskapsprogrammet innehåller de viktigaste projekten och åtgärderna för utveckling.

Programmets huvudteman är:

 • Ansvarsfullhet
  Framtiden formas av valen nu
   
 • Samarbetsfärdigheter
  Tillsammans överskrids gränser
   
 • Tillgänglighet
  Lättillgänglig port till Östersjön
   
 • Resurssmarthet
  Innovativt föregångarskap
   

Prioriteringarna för smart specialisering prioriteras i tre huvudteman


Egentliga Finlands prioriteringarna för smart specialisering presenteras i landskapsprogrammet. De är:

 • Blå tillväxt och modernisering av industrin
 • Innovativa matkedjor
 • Medicin- och bioteknik

 

Ytterligare upplysningar:

Specialplanerare Salla-Maria Lauttamäki, Egentliga Finlands förbund,
tfn 040 520 0761