« Tillbaka

De NTM-centraler som i Finland beviljar projektfinansiering ur Europeiska socialfonden (ESF) öppnar en projektutlysning för ESF-finansierat transnationellt samarbete. Ansökningstiden går ut 11.5.2018.

Börjar: 10.1.2018
Ändarna: 11.5.2018

Innehåll:

Utlysningen i riksomfattande projektansökningar


Urvalskriterier:
Inlämning av ansökningar:
Leveransadress:
Mer information:
Länkar: