Ansökningstider

Det är nödvändigt att koordinera gemensamma ansökningstider för genomförandet av ett program och beredningen av projekt. I Östra Finland har de gemensamma årliga ansökningstiderna planerats så att de avslutas i februari-mars och i september-oktober.

Information om pågående ansökningar finns på sidan Aktuellt.