Tyngdpunkter för utveckling i Norra Karelen 20182021

Visionen i POKAT 2021, Norra Karelens landskapsprogram 2018–2021, är smart specialisering, ett oljefritt landskap och livslångt deltagande.

Kärnan i den smarta specialiseringen utgörs av två kompetenshelheter inom utvecklingen av näringar på internationell nivå: nya lösningar i skogsbioekonomi samt teknik och material som möjliggörare av tillväxt. Även utvinningsverksamhet och turism har betydande tillväxtpotential i landskapet. Av naturresurssektorerna har jordbruk och matproduktion stor betydelse.

Norra Karelen har som mål att vara fri från fossila oljor: Landskapet vill gå i täten när det gäller produktion och användning av förnybar energi på ett hållbart och resursklokt sätt.

Livslångt deltagande är ett mål där den åldrande befolkningsstrukturen även ses som en möjlighet i stället för en utmaning.

Tyngdpunkterna i landskapsprogrammet:
• Livskraft genom regionernas nätverksbildning – God tillgänglighet och verksamhetsmiljö
• Tillväxt genom förnyelse – En mångsidig, hållbar och sysselsättande näringsstruktur
• Välfärd genom partnerskap – En smidig vardag

Det finns fyra genomgående teman i landskapsprogrammet:
• temat boende- och livsmiljö lyfter fram kritiska frågor kring landskapets dragningskraft och identifierbarhet,
• temat särdrag i stads- och landsbygdsutvecklingen säkerställer att utvecklingen inom landskapet sker på lika villkor,
• resursklokhet är en sektorsövergripande möjlighet och
• som ett nytt tema i landskapsprogrammet fokuseras på säkerhet som förstås i vid bemärkelse. 

Tyngdpunkterna för utvecklingen av landskapet Norra Karelen och de branscher som ska utvecklas beskrivs på bilden nedan. (Klicka på bilden för att förstora den).