Tyngdpunkterna för utveckling i Norra Savolax 2018–2021

Det finns fyra viktiga delområden i utvecklingen av landskapet Norra Savolax 1) förnyelse av ekonomin, 2) tillräcklig och kompetent arbetskraft, 3) välfärdstjänster och välfärd samt 4) tillgänglighet och en hållbar regionstruktur. Viktiga finansieringskällor i genomförandet av landskapsprogrammet är Europeiska unionens strukturfondsprogram, landsbygdsprogrammet, internationella finansieringsprogram samt AIKO-finansiering. Landskapsprogrammet genomförs naturligtvis också med kommunal och statlig finansiering samt annan offentlig och privat finansiering. Tyngdpunkterna för utvecklingen av landskapet Norra Savolax och de branscher som ska utvecklas beskrivs på bilden nedan. (Klicka på bilden för att förstora den).

Norra Savolax landskapsöversikt 2040 innehåller sex utvecklingsspetsar, där man med hjälp av vetenskap, teknologisk utveckling och kompetens kan främja förnyelse och konkurrenskraft i företagsverksamheten. Dessa spetsområden dit företagsverksamhet och utvecklingsresurser riktas är maskin och energiteknik, träförädling, livsmedel, välfärdsteknologi, turism. Genomgående teman är vatten och bioförädling.

Landskapets regionala ekonomi vilar för närvarande på maskin- och energiindustrin, träförädlingen och livsmedelsproduktionen. Det är livsviktigt för landskapet att det går bra för dessa sektorer, så det satsas på kompetens, förnyelse och tillgång på arbetskraft inom dessa sektorer. Verksamhetsförutsättningarna för tjänster och byggande är till stora delar en följd av utvecklingen i nyckelområdena i den regionala ekonomin och av utvecklingen i exporten.

Välfärdsteknologi samt vattenprocesser och bioförädling är nya sektorer på uppgång. Norra Savolax vill också ta risker genom att utveckla dessa sektorer. I utvecklingen av hälsobranschen ligger tyngdpunkten på tillvaratagande av möjligheterna med teknik, men det finns också ett stort behov av att främja nya service- och handlingsmodeller.