Avsökan om finansiering

När du har en bra idé och vill ansöka om finansiering från strukturfonden lönar det sig att ta reda på om det är rationellt att genomföra verksamheten på riksomfattande nivå tillsammans med partner eller möjligen inom den egna organisationen eller om det är bäst att genomföra projektverksamheten inom Östra Finlands eller kanske inom ett enskilt landskaps område. Mer information om tyngdpunkterna för utvecklingen i Östra Finland samt dess landskap hittar du på de sidor som är avsedda för ändamålet.

Aktörer i Östra Finland kan också ansöka om så kallad riksomfattande finansiering för sitt projekt. Då man ansöker om riksomfattande finansiering ska projektet genomföras och samordnas med något temaprogram som specificerar programmet Hållbar tillväxt och jobb. Det lönar sig att ansöka om finansiering inom ramen för de riksomfattande temaprogrammen när projektets verksamhet och nytta ska utvidgas till en riksomfattande nivå antingen med hjälp av partner eller genom organisationens egen verksamhet. NTM-centralerna, som ansvarar för att leda de riksomfattande utvecklingsprogrammen, koordinerar och väljer vilka projekt som lämpar sig för att finansieras ur de riksomfattande programmen.

Under rubriken Information om ansökningen hittar du allmän information om ansökningen, det vill säga om vilka projekt som vanligtvis beviljas bidrag och hur man lämnar in ansökan till myndigheterna   Under rubrikenAnsökningstider hittar du information om vilka projektansökningar som pågår i området Östra Finland. Dessutom berättas här kort om riksomfattande finansiering och företagsfinansiering.