Verksamhet och resultat

Strukturfondsverksamheten har funnits i Finland 20 år. Här kan du bekanta dig med projektverksamheten under programperioderna 2000–2006 och 2007–2013. Verksamheten under programperioden 2014–2020 styrs starkt av målet att uppnå resultat. Idéer och verksamhet inom ramen för pågående projekt presenteras i samband med de projekt som finns under punkten. Under rubriken Resultat och erfarenheter finns information om vilka metoder och modeller som utvecklats i de projekt som avslutat sin verksamhet. Dessutom får du information om god praxis som utvecklats i projekten. Genom exempel åskådliggörs hur det lönar sig att med projektverksamheten eftersträva effektfulla resultat för utvecklingsverksamheten.