Resultat och erfarenheter

På den här sidan presenteras resultat och erfarenheter av projektverksamheten: god praxis, verksamhetsmodeller som utvecklats och andra konkreta resultat av verksamheten samt om hur de som deltagit i projekten har gynnats av projektverksamheten.

Hävkraft från EU för skogsbioekonomin i Östra Finland (pdf)

Strukturfonderna stöder utvecklingen av skogsundervisningen i Östra Finland
(Strukturfondernas nyhetsbrev, Östra Finland 1/2017, pdf)

Hur uppkom SMErec? - Yrkeshögskolan Karelias erfarenheter av en ESF-samordnad internationell projektsamarbetsansökan
(Strukturfondernas nyhetsbrev, Östra Finland 2/2017, pdf)

Digitalia – från data till information och tillämpning
(Strukturfondernas nyhetsbrev, Östra Finland 2/2017, pdf)

Teknikexperiment inom projektet IkäOTe
(Strukturfondernas nyhetsbrev, Östra Finland 2/2017, pdf)

Gediget vattenkunnande koncentreras i Norra Savolax med stöd av strukturfondsmedel
(Strukturfondernas nyhetsbrev, Östra Finland 4/2016, pdf)

Video: The Future of Europe is in the north