Nyheter

Pohjois-Karjalan ideahaku poiki 225 uutta ideaa

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Pohjois-Karjalan ELY-keskus kartoittivat yhteistuumin ideoita rakennerahastohankkeiksi. Ideahaku poikikin peräti 225 uutta ideaa. Ideat ovat lähtöisin kokeneilta kuin uusiltakin toimijoilta.  Suurin osa hankeideoista liittyy hyvinvointiin, metsä- ja energia-alaan sekä matkailuun ja kulttuuriin.

- Maakuntaliiton ja ELY-keskuksen asiantuntijat ovat jo käymässä hankeideoita läpi. Tulemme antamaan toimijoille palautetta ja sparrausta siitä kuinka ideaa voisi lähteä viemään eteenpäin hankkeeksi. Lisäksi pohdimme voisiko joitakin ideoita yhdistää tehokkaaksi kokonaisuudeksi, toteaa suunnittelujohtaja Risto Poutiainen maakuntaliitosta.

- Ideahaulla haluttiin nopeuttaa uuden EU-ohjelmakauden avausta, missä mielestäni onnistuttiin. Olemme erittäin tyytyväisiä ideahaun antiin. Uskon, että näistä ideoista versoo kattava joukko erilaisia maakuntaa kehittäviä hankkeita.

Ideahaku oli avoinna vuodenvaihteessa. Ideoita pystyi jättämään kehittämis-, investointi- ja tutkimushankkeista. Ideahaun painopiste oli rakennerahastoissa ja maaseuturahastossa. Rakennerahastojen varsinainen haku käynnistynee 5.5.2014. Maaseuturahaston varsinainen haku käynnistyy myöhemmin.


Itä-Suomen bioenergiapäivä 26.5.2014

Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti Itä- ja Pohjois-Suomen suuralueen yleistavoitteena on mahdollisimman vähähiilinen paikallistalous jokaisessa maakunnassa. Itä- ja Pohjois-Suomella on erityisen suuri uusiutuvan energian tuotantopotentiaali (biomassa, tuuli ja teollisuuden tuottama lämpö ja sivuvirrat) sekä metsä- ja maatalouden kehitysmahdollisuudet.

Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 on viiden itäisen maakunnan yhteistyön tulos. Ilmastonmuutoksen myötä bioenergiamarkkinoiden on ennakoitu kasvavan voimakkaasti. Alueen profiloiminen bioenergia-alan osaajaksi ja bioenergian käytön edelläkävijäalueeksi vahvan, yhteisen viestinnän avulla tuo kilpailuetua alan toimijoille ja koko Itä-Suomelle.

Maanantaina 26.5. Kuopiossa pidettävässä tilaisuudessa esitellään energialaitosten toiminnan ja energia-alan kehittämisen haasteita taustalla kansallinen energia- ja ilmastostrategia ja EU:n tuleva ohjelmakausi. Tilaisuus on tarkoitettu maakuntahallitusten ja maakunnan yhteistyöryhmien jäsenillet sekä muut luottamus- tai työtehtävissään bioenergia-asioita käsittelevät.

Ilmoittauduthan 9.5. mennessä Pohjois-Savon liiton internetsivuillta!

Lisätietoja:


Rakennerahasto.fi - Itä-Suomen alueosio avattu

Rakennerahasto.fi -verkkopalvelun Itä-Suomen alueosio on avattu. Itä-Suomen alueosiosta löydät tietoa alueen kolmen maakunnan (Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan sekä Pohjois-Savon) rakennerahastoja koskevista asioista.

Alueosiosta löydät kussakin maakunnassa meneillään olevat haut, ohjeita hakemiseen, asiantuntijoiden yhteystiedot, unohtamatta alueella rahoitettuja hankkeita tai hankkeissa syntyneitä tuloksia sekä kokemuksia.

 


Startti 2020 tapahtumia Pohjois-Savossa

Tervetuloa kuulemaan uusinta tietoa EU-ohjelmakauden 2014-2020 rahoitusmahdollisuuksista Pohjois-Savossa. Pohjois-Savon liitto ja Pohjois-Savon ELY-keskus järjestävät yhdessä kolme tilaisuutta, joissa annetaan ajantasaista tietoa useista keskeisistä EU:n rahoitusohjelmista ja Tekesin rahoituksesta.

Järjestämme koulutustilaisuudet:

  • Iisalmessa tiistaina 18.3.2014 klo 9.00–14.30, Kulttuurikeskus, Karl Collan -sali
  • Varkaudessa keskiviikkona 19.3.2014 klo 9.00–14.30, Scandic Oscar Varkaus 
  • Kuopiossa torstaina 27.3.2014 klo 9.00–14.30, Hotelli Iso-Valkeinen

Lue lisää täältä.

Lisätietoja:
Ohjelmapäällikkö Soile Juuti Pohjois-Savon liitto, 044 7142637, soile.juuti(at)pohjois-savo.fi (ohjelma), EU-sihteeri Merja Sihvola, Pohjois-Savon liitto, 044 7142624, merja.sihvola(at)pohjois-savo.fi, (järjestelyt)


Suomen rakennerahasto-ohjelmalla tavoitellaan kestävää kasvua ja työtä

Hallitus hyväksyi 23.1.2014 Suomen rakennerahasto-ohjelman ja kumppanuussopimuksen lähettämisen Euroopan komissiolle hyväksyttäväksi. Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma on valtakunnallinen ohjelma, joka sisältää sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteet. Ohjelman toteutus alkaa toukokuussa.

Kasvun ja työllisyyden edistämiseen yhteensä noin 2,6 miljardia euroa

Rakennerahasto-ohjelman EU-rahoitus kaudelle 2014–2020 on lähes 1,3 miljardia euroa. Kansallisen vastinrahoituksen (50 prosenttia) kanssa julkista rahoitusta on käytössä noin 2,6 miljardia euroa.

Ohjelmalla kunnianhimoiset tavoitteet vuoteen 2023

Rakennerahasto-ohjelman avulla tavoitellaan muun muassa 12 700 uuden työpaikan ja 1 200 uuden yrityksen syntymistä vuoteen 2023 mennessä. Uutta liiketoimintaa tavoitellaan 850 yrityksessä, liikevaihdon ja henkilöstön lisäystä 2 350 yrityksessä.  Tavoitteena on, että 5 180 yritystä osallistuu tutkimus- ja kehittämisinstituutioiden vetämiin hankkeisiin.

250 yrityksen odotetaan tuovan markkinoille uuden tai aiemmasta versiosta merkittävästi kehitetyn vähähiilisyyttä edistävän tuotteen tai materiaalin. Lisäksi tavoitellaan 200 yhdyskuntien vähähiilisyyttä edistävää uutta ratkaisua.

Erilaisiin työllisyyttä ja työllistymisvalmiuksia edistäviin hankkeisiin tavoitellaan 306 000 osallistujaa, joista kolmannes on työttömiä.

Ohjelmalle asetetaan seurantakomitea, joka vastaa ohjelman täytäntöönpanon tehokkuudesta ja laadusta. Maakunnissa ohjelman toteutuksesta ja seurannasta sekä niiden yhteensovittamisesta muiden kehittämistoimien kanssa vastaa maakunnan yhteistyöryhmä.

Rakennerahasto-ohjelmalla on viisi toimintalinjaa

Suomen rakennerahasto-ohjelmassa on viisi toimintalinjaa, joilla tuetaan erityisesti pk-yritysten kilpailukykyä ja työllistymistä. Läpileikkaavana teemana on vähähiilisen talouden edistäminen. Rakennerahasto-ohjelma toteuttaa Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita.

Toimintalinjat ovat:

1.  Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR)
2.  Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)
3.  Työllisyyden ja työvoiman liikkuvuus (ESR)
4.  Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)
5.  Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)

EAKR:n rahoituksesta 25 prosenttia tulee kohdistua vähähiilisen talouden tukemiseen. Tämä tarkoittaa muun muassa toimia, jotka kohdistuvat uusiutuvan energian käytön lisäämiseen sekä uusien energia- ja materiaalitehokkaiden ratkaisujen kehittämiseen.
Kumppanuussopimuksella sovitaan eri rahastojen yhteistä tavoitteista

Samalla hyväksyttiin Euroopan rakenne- ja investointirahastojen kumppanuussopimus. Näitä ERI-rahastoja ovat Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto, Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Euroopan meri- ja kalatalousrahasto.

Kumppanuussopimuksessa määritellään, miten ERI-rahastoilla edistetään Eurooppa 2020 -strategian älykään, kestävän ja osallistavan kasvun päämääriä ja tavoitteita. Lisäksi siinä kuvataan järjestelyt, joilla edistetään rahastojen yhteistyötä, koordinoidaan rahastoja muiden asiaan kuuluvien unionin politiikkojen ja välineiden kanssa ja rahastojen yhteistyötoimien painopistealueet.

Suomen rakennerahasto-ohjelma ja kumppanuussopimus 2014–2020 löytyy TEM:n verkkosivulta osoitteesta www.tem.fi/ohjelma2014

Lisätietoja:
aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä, TEM, puh. 029 50 64935
ylitarkastaja Johanna Osenius, TEM, puh. 029 506 4937


Visar 161-165 av 165 resultat.
Antal per sida 10
av 17