Uutiskirjeet

Itä-Suomen alueen tapahtumista, tiedotteista, uutisista sekä muista ajankohtaisista asioista kootaan muutamia kertoja vuodessa ilmestyvä uutiskirje. Alta löydät uusimmat uutiskirjeet.

Itä-Suomen rakennerahastojen uutiskirje 02/2021

Euron kolikko rattaan pyöränä sinisellä taustalla ja teksti: React-EU.
Nopeaa reagointia koronakriisiin REACT-EU -elvytysrahoituksella
Itä-Suomessa

Itä-Suomessa oli 16.4. mennessä haettavana REACT-EU:n hankerahoitusta koronakriisin aiheuttamiin haasteisiin. Rahoituspäätöksiä hankkeisiin tehdään kesän aikana. Yrityksen kehittämisavustuksen REACT EU -rahoitushakua jatketaan 31.8.2021 asti. Etelä-Savon maakuntaliitolle, Pohjois-Karjalan maakuntaliitolle ja Pohjois-Savon liittoon saapui yhteensä 32 hakemusta ja ELY-keskukseen 52 hakemusta.

Lue lisää.

 

Euron seteleitä.
EU-ohjelmavalmistelun tilannekatsaus - Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 - EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma

EU:n alue- ja rakennepolitiikalla (koheesiopolitiikka) lisätään jäsenmaiden taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta sekä vähennetään alueiden välisiä merkittäviä kehityseroja. Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaehdotus sekä ohjelmakautta 2021–2027 koskevat lainsäädäntöehdotukset ovat parhaillaan käsittelyssä eduskunnassa.

EU-kaudella 2021–2027 ei puhuta rakennerahasto-ohjelmasta, vaan alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta, sillä aiemmista kausista poiketen tällä kaudella ohjelma sisältää ja se toteuttaa kolmen eri rahaston tavoitteita. Ohjelmasta rahoitetaan edelleen EAKR- ja ESR-hankkeita. Uutena on oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF), jonka tarkoituksena on vauhdittaa EU-maiden reilua ja oikeudenmukaista siirtymistä vihreään talouteen.

Rakennerahastojen osalta ohjelmakausi käynnistyy tämänhetkisen tiedon mukaan syyskuun 2021 aikana. Varmuus alkamisaikaan saadaan kesän kuluessa. JTF-rahaston toimeenpano sen sijaan käynnistyy vasta 1.1.2022.

Lue lisää.

 

Andrea-niminen laiva kanavassa.
naviSaimaa toi hyvää pöhinää vesiliikenteen kehittämiseen

Vesiliikenteen kehittäminen, niin rahti kuin matkustajaliikenteessä, on Saimaan alueen maakuntien eli Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Etelä-Karjalan sekä Etelä-Savon yhteinen intressi. Vesiliikenne on ympäristöystävällinen liikennemuoto, joka rahtiliikenteessä vähentää tieliikennettä, koska yhteen laivaan mahtuu saman verran kuin yli sataan rekkaan. Rahdin kuljettamisen siirtäminen tieliikenteestä raide- ja vesiliikenteeseen on myös vahva Euroopan Unionin tavoite.

naviSaimaa eli Saimaan vesiliikenteen kehittämishankkeessa selvitettiin muun muassa satamien yhteistyön lisäämistä, alusten vähähiilisiä polttoaineratkaisuja, risteilymatkailun kehittämistä ja Saimaan vesiliikenteen kilpailukykyä.

Lue lisää.

 

Nainen, mies ja lapsi kurkistelevat männyn takaa metsässä.
Uutta vetovoimaa ja elämyksiä ammennetaan Saimaan luonnosta

Kolmivuotisella Luonto-Saimaa -hankkeella edistetään Saimaan ja Savonlinnan seudun vetovoimaa kestävänä ja vastuullisena luontomatkailukohteena. Hankkeen aikana kartoitetaan ja testataan uusia luontomatkailureitistöjä, kehitetään uusia tuotteita yhdessä yritysten kanssa ja haetaan uusia palveluntarjoajia innovatiivisille Saimaa-elämyksille.

Lue lisää.

 

Ryhmähankkeesta uusi rakenne yhteistyölle

Hankkeiden toteuttamisessa on alue- ja rakennepolitiikan ohjelmassa pyritty vastuiden selkeyttämiseen ja joustavuuteen. Tavoitteena on ollut keskittyä tuloksellisuuden toteutumiseen. Suosituista yhteishankkeista siirrytään ryhmähankkeisiin. Ryhmähankemalli tuo joustavuutta ja uusia vaihtoehtoja yhteiseen kehittämiseen. Ryhmähankkeessa päähakija avaa ryhmähankkeen toteuttajille omat hakemukset EURA2021 järjestelmässä.

Lue lisää.

 

Linkkejä hyödylliseen tietoon


Tietoa yrityksen kehittämisavustuksesta:


Asiantuntijoidemme yhteystiedot Itä-Suomessa:


Itä-Suomen rakennerahastojen uutiskirje

Rakennerahastojen Itä-Suomen uutiskirjettä toimittavat yhteistyössä Etelä-Savon maakuntaliitto, Pohjois-Savon liitto, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Etelä-Savon ELY-keskus.

Linkit uutiskirjeen tilauslomakkeelle ja uutiskirjeen tietosuojaselosteeseen:
Uutiskirjeen tilaus |  Rakennerahastojen uutiskirjerekisterin tietosuojaseloste

 

Hyvää kesää!

Keltainen kulleron kukka ja kukassa pieni kärpänen.

 

 


Visar 2-2 av 26 resultat.
Antal per sida 1
av 26