« Tillbaka

ESF-utlysning 15.12.2020 - 18.2.2021

Börjar: 15.12.2020
Ändarna: 18.2.2021

Innehåll:

NTM-centralen i Mellersta Finland öppnar en projektutlysning inom ramen för Europeiska socialfonden (ESF) för området Västra Finland. Området Västra Finland består av landskapen Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten, Satakunta och Egentliga Finland. I denna utlysning räknas även landskapet Mellersta Österbotten till området Västra Finland.

Projekten kan genomföras i ett landskap eller på ett område som består av flera landskap (landskapsöverskridande).

Efter denna projektutlysning kan NTM-centralen i Mellersta Finland ordna nya regionala ESF-utlysningar i Västra Finland inom ramen för programperioden 2014-2020 enligt finansieringssituationen i landskapen på verksamhetsområdet. Om dessa eventuella utlysningar genomförs meddelas separat på webbplatsen www.strukturfonder.fi.

Till denna utlysning önskas särskilt projekt som kan svara på de utmaningar och konsekvenser som coronaviruspandemin (COVID 19) medfört i omgivningen. Det lönar sig också för sökande att i anslutning till de regionala prioriteringarna ta del av innehållet i respektive regions återhämtningsplaner.

 

De projekt som finansieras ska vara förenliga med Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb 2014 – 2020. Förutom att motsvara strukturfondsprogrammet förväntas också att projektansökningarna ska grunda sig på ett behov och vara konkreta. Projekten önskas också främja att det nya regeringsprogrammets mål uppnås.  Eftersom det är fråga om regional finansiering, måste projekten också vara förenliga med de mål och prioriteringar som landskapen på projektets område skrivit in i landskapsprogrammen.

 

Mer information:

Se anvisningar för sökande

 

 

 

 


Urvalskriterier:

Se anvisningar för sökande


Inlämning av ansökningar:

Finansiering söks genom att fylla i en elektronisk ansökningsblankett i EURA2014-systemet, som finns på adressen https://www.eura2014.fi/hakija.

Ansökan riktas till NTM-centralen i Mellersta Finland och lämnas in i EURA2014-systemet till myndighetsbehandling senast 18.2.2021.

 

 


Leveransadress:

Finansiering söks genom att fylla i en elektronisk ansökningsblankett i EURA2014-systemet, som finns på adressen https://www.eura2014.fi/hakija.

 


Mer information:

Närmare anvisningar för hur man gör ansökan finns i denna anvisning under punkt 3 Anvisningar för att göra ansökan. Ytterligare information ges vid behov också av NTM-centralens finansieringsexperter (ESF). Deras kontaktuppgifter finns på webbplatsen strukturfonder.fi på adressen http://www.rakennerahastot.fi/web/lansi-suomen-suuralue/ely

 


Länkar:

Se anvisningar för sökande