« Tillbaka

Ansök om ERUF-stöd för Mellersta Finland, Satakunta, Södra Österbotten eller Österbotten senast 15.1.2021

Börjar: 20.11.2020
Ändarna: 15.1.2021

Innehåll:

Ansökningsomgången för finansiering ur ERUF är öppen inom finansieringsramarna för Mellersta Finland, Satakunta, Södra Österbotten och Österbotten. Läs om idéutlysningen i Birkaland under rubriken "Mer information".

I ansökningsomgången tilldelar landskapsförbunden stöd till verksamhet som riktar sig särskilt till företag. Förbunden ger dock inte stöd till affärsutveckling i ett enskilt företag. Stöd kan sökas för alla särskilda mål i prioriterat område 2 i strukturfondsprogrammet.

Den finansiering som projekten erhåller är en del av coronastimulanspaketet för regionutveckling. De återhämtningsplaner som landskapen har gjort upp anger att finansieringen ska på grund av coronakrisen användas för att stimulera den försvagade regionala ekonomin och sysselsättningen samt för att skapa ny tillväxt. Du får tillgång till återhämtningsplanen för din region via en länk i ansökningsanvisningarna.

Länkar till detaljerade ansökningsanvisningar för respektive landskap:


Urvalskriterier:

Vid valet av projekt används de allmänna och särskilda urvalsprinciper som godkänts av övervakningskommittén för strukturfondsprogrammet. Urvalsprinciperna och annan information till de sökande finns på webbplatsen www.strukturfonder.fi. Det lönar sig att läsa anvisningarna noggrant redan innan man färdigställer sin ansökan.


Inlämning av ansökningar:

Ansökningarna ska inlämnas elektroniskt till Birkalands förbund via Eura 2014-systemet senast 15.1.2021. Som handläggande förbund väljs antingen Birkalands förbund, Satakunta förbund, Södra Österbottens förbund eller Österbottens förbund. 

Sökande identifierar sig i EURA 2014-systemet med hjälp av Suomi.fi-identifikation med antingen bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Katso-identifiering används inte längre. Tilläggsuppgifter om Suomi.fi-identifiering hittar du bl.a. här.

 


Leveransadress:

Se punkten Inlämning av ansökningar.


Mer information:

Observera att de projekt som får stöd ska generera resultat i enlighet med strukturfondsprogrammet. Förutsättningarna att nå de resultat som eftersträvas ska bedömas redan i ansökningsfasen, i punkt 12 i ansökan. Klicka på frågetecknet bredvid rubriken Resultatindikatorer för att få fram mer information om hur du fyller i punkten. 

Den som planerar en ansökan inom de särskilda målen 3.1 eller 3.2 bör på förhand ta del av Motivas bakgrundsmaterial om koldioxidsnålhet (Vähähiilisyyden tausta-aineisto). Det finns på materialbanken för sökande på webbplatsen strukturfonder.fi. Materialet tar upp bland annat kännetecken på bra projekt inom koldioxidsnålhet och exempelfrågor för bedömningen av koldioxidsnålheten.

Observera att den möjliga projekttiden är i de flesta fall kortare än vanligt. Läs mer i ansökningsanvisningarna för ditt landskap.

Birkaland: Birkalands förbund har fram till den 7 december 2020 en utlysning för idéer för att genomföra återhämtningsplanen i Birkaland. Projektidéerna kan senare finansieras med nationella medel och medel ur ERUF. Projektidéerna utvärderas, och upphovspersonerna bakom idéerna får en första feedback. Själva ansökningsomgången för medel ur ERUF förväntas öppna i januari och sluta i februari 2021. Mer information om idéutlysningen i Birkaland finns här.  


Länkar: