« Tillbaka

Ansök om ERUF-stöd för Södra Österbotten eller Österbotten senast 10.9. (REACT-EU)

Börjar: 15.6.2021
Ändarna: 10.9.2021

Innehåll:

Ansökningsomgången är öppen gällande ERUF-finansiering ur finansieringsramarna för Södra Österbotten och Österbotten. Utlysningen gäller REACT-EU-finansiering inom prioriterat område 8. Det prioriterade området har godkänts som tillägg till programperioden 2014 - 2020 för Finlands strukturfondsprogram för att göra det möjligt att inrikta finansiering på att avhjälpa skador som coronapandemin har orsakat.

För genomförare av projekt som pågår inom prioriterat område 2 i Österbotten öppnas dessutom möjlighet att ansöka om tilläggsfinansiering för nya åtgärder.  

REACT-EU-finansieringen är en del av EU:s återhämtningsinstrument. Med finansieringen läggs grunden för en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin.  

Via länken kan du i programändringsdokumentet läsa om innehållet för REACT-EU-åtgärder som kan få finansiering.

Länkar till detaljerade ansökningsanvisningar för respektive landskap:


Urvalskriterier:

Vid valet av projekt tillämpas allmänna och särskilda urvalskriterier enligt strukturfondsprogrammet. Observera att i fråga om prioriterat område 8 finns de särskilda urvalskriterierna i programändringsdokumentet.    

Du kan bekanta dig med urvalskriterierna och annan information för sökande på webbplatsen www.strukturfonder.fi. Det lönar sig att läsa anvisningarna noggrant redan innan ansökan är i finslipningsskedet.


Inlämning av ansökningar:

Ansökningarna ska inlämnas elektroniskt senast 10.9.2021 till Birkalands förbund via EURA2014-systemet. Som handläggande förbund väljs antingen Södra Österbottens förbund eller Österbottens förbund beroende på i vilket landskap projektåtgärderna genomförs.  

I EURA2014 sker inloggning till tjänsten för sökande numera med hjälp av Suomi.fi-identifikation antingen med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Mera information om identifikation hittar du här.

Reservera tillräckligt med tid för att skaffa Suomi.fi-identifikation och -fullmakt. Tjänsten har varit överbelastad.  


Leveransadress:

Se Inlämning av ansökningar.


Mer information:

De projekt som får bidrag ska generera resultat i enlighet med indikatormålen i strukturfondsprogrammet. Förutsättningarna att nå de eftersträvade resultaten bedöms redan i ansökningsskedet i punkt 12 i ansökningsdokumentet. Klicka på frågetecknet bredvid rubriken Resultatindikatorer för att få fram mera information om hur punkten ska fyllas i.

Projektgenomförandet kan pågå högst till 31.8.2023.  

Ansökningen ska uppgöras antingen på finska eller på svenska.  

Vid beredningen av ansökningen lönar det sig att utnyttja materialet från informationsmötet under vårens REACT-EU-ansökningsomgång. Ytterligare information finns här (på finska).


Länkar: