« Tillbaka

Lisärahoitusta Keski-Suomessa käynnissä oleville EAKR-hankkeille

Börjar: 19.10.2021
Ändarna: 15.11.2021

Innehåll:

Keski-Suomessa toteutettavia EAKR-hankkeita täydentäville uusille toimenpiteille voi hakea lisärahoitusta. Hankkeen uusien osien tulisi tuoda selkeää lisäarvoa alkuperäisen suunnitelman toteutukseen ja tuloksiin.

Lisärahoituksen myöntämisessä etusijalla ovat Saarijärven−Viitasaaren seutukunnalla käynnissä olevat EAKR-hankkeet.

Lisärahoitushaku on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa käynnissä olevan hankkeen toteuttaja laatii lyhyen vapaamuotoisen hakemuksen ja lähettää sen 15.11. mennessä sähköpostitse Pirkanmaan liittoon. Vasta haun toisessa vaiheessa, kun lisätoimenpiteet on arvioitu Keski-Suomen liitossa, hakija voi halutessaan tehdä käynnissä olevalle hankkeelle muutoshakemuksen Eurassa.

Lisärahoituksen hakeminen edellyttää yhteydenottoa hankkeen yhteyshenkilöön Keski-Suomen liitossa.

Tarkemmat hakuohjeet löytyvät täältä.


Urvalskriterier:

 

Lisärahoitettavien hankkeiden valinnassa käytetään rakennerahasto-ohjelman yleisiä ja erityisiä valintaperusteita hakuohjeessa tarkemmin kerrotulla tavalla.

Hankkeiden valintaperusteet on julkaistu Rakennerahastot.fi-verkkopalvelussa täällä.


Inlämning av ansökningar:

Vapaamuotoinen ensimmäisen vaiheen hakemus toimitetaan sähköpostitse Pirkanmaan liitolle 15.11.2021 mennessä. Saatuaan palautteen suunnitelmasta Keski-Suomen liitolta hakija voi halutessaan tehdä varsinaisen muutoshakemuksen Eurassa. Muutoshakemuksen tekemiseen annetaan ohjeet palautteen yhteydessä.   


Leveransadress:

 

Ensimmäisessä vaiheessa vapaamuotoiset lisärahoitushakemukset lähetetään sähköpostitse Pirkanmaan liittoon osoitteeseen pirkanmaan.liitto@pirkanmaa.fi. Merkitse viestin osoitekenttään otsikoksi "Lisärahoitushakemus Keski-Suomi".


Mer information:
Länkar: