« Tillbaka

Yrityksen kehittämisavustuksen (EAKR) haku 26.2.2021-31.5.2021

Börjar: 26.2.2021
Ändarna: 31.5.2021

Innehåll:

ELY-keskuksissa auki Yrityksen kehittämisavustuksen (EAKR) haku 26.2.2021-31.5.2021


ELY-keskuksissa on auki rahoitushaut pk-yrityksille covid-19 pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamiseksi sekä uuden kasvun luomiseksi. Pk-yritysten odotetaan kehittävän TKI-toiminnan kautta kilpailukykyisiä tuotteita, palveluja ja ratkaisuja kasvaville markkinoille. Kaikessa kehitystyössä tulee huomioida tuotteiden koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset.


Rahoitushaun kohderyhmänä on kasvuhaluiset ja -kykyiset pk-yritykset. Erityisenä painopisteenä ovat teollisuuden alan pk-yritykset ja niihin liittyvät palvelut, merkittävältä osaltaan kansainväliseen kysyntään suuntaavat matkailualan ja palvelualan pk-yritykset sekä hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan palveluita ja toimintamalleja radikaalisti uudistavat pk-yritykset. 


Mitä rahoitettavissa hankkeissa kehitetään?
•    kehitetään vähähiilisiä, vihreää taloutta ja kiertotaloutta edistäviä tuotteita, palveluita, ratkaisuja sekä materiaalitehokkuutta ja tuotantomenetelmiä
•    kehitetään kaupallistamis- ja kansainvälistymisosaamista ja edistetään uuden teknologian käyttöönottoa
•    kehitetään digitaalista osaamista, digitaalista liiketoimintaa, tuottavuutta, tekoälyn hyödyntämistä sekä kyberturvallisuutta liiketoiminnan eri vaiheissa  
•    kehitetään liiketoimintamalleja ja ansaintamalleja osana arvoverkostoja sekä yritysekosysteemejä


Tukea haetaan sähköisesti Aluehallinnon asiointipalvelun kautta. Lisätietoa oheisesta linkistä: Lisärahoitusta haettavissa yritystukiin osana REACT-EU -toimenpiteitä - ely - ELY-keskus (ely-keskus.fi)
 


Urvalskriterier:
Inlämning av ansökningar:

Tukea haetaan sähköisesti Aluehallinnon asiointipalvelun kautta.

Lisätietoa oheisesta linkistä: Lisärahoitusta haettavissa yritystukiin osana REACT-EU -toimenpiteitä - ely - ELY-keskus (ely-keskus.fi)


Leveransadress:

Tukea haetaan sähköisesti Aluehallinnon asiointipalvelun kautta.

Lisätietoa oheisesta linkistä: Lisärahoitusta haettavissa yritystukiin osana REACT-EU -toimenpiteitä - ely - ELY-keskus (ely-keskus.fi)


Mer information:
Länkar: