Ansökningstider

De nya förordningarna som ska tillämpas på utvecklingen av regionerna och EU:s strukturfondsverksamhet under programperioden 2014–2020 och som krävdes för inledande av programperioden trädde i kraft den 1 maj 2014. På dessa sidor finns information om ansökningstiderna, urvalskriterierna samt tyngdpunkterna i den verksamhet som finansieras. I anknytning till ansökningen ordnas också lokala infotillställningar. Information om tidpunkterna för dem kommer att publiceras på denna webbplats.

Uppgifter om ERUF-ansökningstiderna i Mellersta Österbotten hittar du under rubriken norra Finland.

Uppgifter om Egentliga Finlands ERUF-ansökningstider finns under rubriken södra Finland.

Uppföljningskommittén för strukturfondsprogrammet Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 har i enlighet med förordningen om allmänna bestämmelser (1303/2013) undersökt och godkänt de metoder och kriterier som används i urvalet av projekt 13.6.2014.


 

Ta kontakt med experterna

E-tjänster

Program och regionala planer

Landskapsprogrammen: