Tyngdpunkterna i utvecklingen - Mellersta Österbotten

Tyngdpunkterna i utvecklingen av Mellersta Österbotten finns under rubriken norra Finland .