Landskapsförbunden

Landskapsförbunden beviljar inom sitt område strukturfondsstöd för Europeiska regionala utvecklingsfondens projekt. Birklands förbund är den koordinerande myndigheten i västra Finlands region.

Kontaktuppgifter

Birkalands förbund

Kelloportinkatu 1, PB 1002, 33101 TAMMERFORS
Tel. 03 248 1111
pirkanmaan.liitto(at)pirkanmaa.fi
förnamn.efternamn(at)pirkanmaa.fi
www.pirkanmaa.fi

Koordinering av ERUF-arbetet inom landskapsförbunden i Västra Finland

 

Elina Hykkönen
Programdirektör
Tel. 050 326 1500

Tuija Rajala
Sakkunnig, strukturfonder
Tel. 050 301 7288

Jaana Niittyniemi
Handläggare av finansieringsansökningar
Tel. 050 326 1620

Pia-Mari Siitonen
Handläggare av finansieringsansökningar
Tel . 050 557 6668

ERUF-financiering i Birkaland

 

Tiina Harala
Specialsakkunnig
Tel. 050 594 4533

Tiina Ramstedt-Sen
Utvecklings- och finansieringssakkunnig
Tel. 044 422 2266

 

Egentliga Finlands förbund

Egentliga Finlands kontakstuppgifter finns in den regionala sektionen av Södra Finland. ESF-verksamheten i Egentliga Finland sköts av NTM-centralen i Mellersta Finland. Därför presenteras Egentliga Finland som en del av Södra Finland i kartan över ansvarsområden inom strukturfondsverksamheten. 

 

Mellersta Finlands förbund

Lutakonaukio 7 (Innova 2), 40100 Jyväskylä 
kirjaamo(at)keskisuomi.fi
förnamn.efternamn(at)keskisuomi.fi
www.keskisuomi.fi

Hilkka Laine
Finansieringschef
Tel. 040 595 0014

 

 

Arja Orell-Kauppinen
Handläggare av utbetalningsansökningar / Birkalands förbund
(Koordinering av ERUF-arbetet inom
landskapsförbunden i Västra Finland) 
Tel. 040 590 3202

Veli-Pekka Päivänen
Ledande sakkunnig
Tel. 040 595 0005

 

 

Mellersta Österbottens förbund

Mellersta Österbottens förbunds kontaktuppgifter finns i den regionala sektionen av Norra Finland. ESF-verksamheten i Mellersta Österbotten sköts av NTM-centralen i Mellersta Finland. Därför presenteras Mellersta Finland som en del av Västra Finland i kartan över ansvarsområden inom strukturfondsverksamheten.

 

Satakuntaliitto

PB 260 (Pohjoisranta 11 D), 28101 PORI
telefonväxel: 02 620 4300
kirjaamo(at)satakunta.fi
förnamn.efternamn(at)satakunta.fi
www.satakuntaliitto.fi

Jyrki Tomberg
Finansieringssakkunnig
Tel. 02 620 4384, 050 569 6818

Katja Laitinen
Specialsakkunnig
Tel. 02 620 4360, 044 711 4360

Krista Tupala
Sakkunnig, regional utveckling
Tel. 44 711 4387

 

Södra Österbottens förbund

PB 109 (Kampusranta 9 C), 60101 Seinäjoki
telefonväxel: 06 527 1067
kirjaamo(at)etela-pohjanmaa.fi
förnamn.efternamn(at)etela-pohjanmaa.fi
www.epliitto.fi

Heli Seppelvirta
Regionalutvecklingsdirektör
Tel. 040 529 4638

Outi Mäki
Utvecklingsplanerare
Tel. 050 353 8388

Kirsi Pajula
Utvecklingsplanerare
Tel. 050 338 1905

Heli Rintala
Utvecklingsplanerare
Tel. 0400 172 202

 

 

Österbottens förbund

PB 174 (Sandögatan 6), 65101 Vasa
Tfn (växel): 06 320 6500
kirjaamo(at)obotnia.fi
förnamn.efternamn(at)obotnia.fi
www.obotnia.fi

Niklas Ulfvens
Utvecklings- och näringslivschef

Tfn 044 320 6563, 06 320 6543

Johanna Leppänen
Specialplanerare
Tfn 044 320 6909, 06 320 6553