Information om ansökningen

De finansierande myndigheterna meddelar om ansökningarna om finansiering, eventuella teman och särskilda mål samt ansökningstiderna på denna webbplats samt eventuellt i regionens största tidningar. I ansökningsmeddelandet beskrivs för vilka verksamhetslinjer och specialmål projekt söks. Ansökningarna kan gälla antingen regionala projekt eller riksomfattande teman.

Ett projekt ska stöda både programmets mål och något av tyngdpunkterna i landskapsprogrammet i regionen där det genomförs. Om programmet är verksamt i Västra Finlands region ska den sökande bekanta sig med både Hållbar tillväxt och jobb -programmet och de olika landskapens landskapsprogram och genomförandeplaner.

Det lönar sig att ansöka om finansiering inom ramen för de nationella temaprogrammen när projektets verksamhet och nytta är på riksomfattande nivå antingen med hjälp av partner eller genom organisationens egen verksamhet.

Ansökningarna har ofta en tidsfrist, inom vilken de ska ha lämnats in hos den behöriga finansierande myndigheten. Den sökande ska försäkra sig om att ansökningen riktas till den rätta finansierande myndigheten. Om det råder minsta oklarhet om till vilken myndighet ansökningen ska lämnas in lönar det sig att ta kontakt med områdets experter. Kontaktuppgifterna för områdets experter hittar du i kontaktuppgifter på denna webbplats

Ta kontakt med experterna

E-tjänster

Program och regionala planer

Landskapsprogrammen: