Verksamhet och resultat

Strukturfondsverksamheten har funnits i Finland i snart 20 år. Du kan bekanta dig med projektverksamheten under programperioderna 2000–2006 och 2007–2013 i ERUF- och ESF-systemens informationstjänst. Under programperioden 2014 – 2020 styrs verksamheten kraftigt av målet att uppnå resultat.

Idéer och verksamhet i pågående projekt presenteras under punkten finansierade projekt. Under rubriken Resultat och erfarenheter finns information om vilka metoder och modeller som utvecklats i de projekt som avslutat sin verksamhet. Dessutom får du information om god praxis som utvecklats i projekten. Genom exempel åskådliggörs hur det lönar sig att med projektverksamheten eftersträva effektfulla resultat för utvecklingsverksamheten.

Genvägar