Resultat och erfarenheter

På den här sidan presenteras resultat och erfarenheter av projektverksamheten: god praxis, verksamhetsmodeller som utvecklats och andra konkreta resultat av verksamheten samt om hur de som deltagit i projekten har gynnats av projektverksamheten.

I västra Finland hittar du information också om ESF-aktörernas gemensamma utvecklings- och inlärningsmiljö på webbplatsen Västra Finlands Pärlor.

Hankkeiden tuotoksia

EAKR-ohjelmakausi 2014-2020

Yhteistä arvonluontia innovaatioekosysteemeillä

Innovaatioekosysteemit tukevat korkeakoulujen, yritysten ja julkisen sektorin toimijoiden välistä yhteistyötä sekä korostavat asiakkaan ja käyttäjän roolia kehittämistyössä.

Julkaisut on tuotettu osana Pirkanmaan liiton rahoittamaa ja Tampereen korkeakouluyhteisön toteuttamaa Kampusperustaista osaamisen kehittämistä sosiaali- ja terveyspalveluissa -hanketta.

Ekosysteemit ja alustat tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan avautumisen työkaluina (julkaisu)

Julkaisussa kuvataan ekosysteemin ominaispiirteitä ja toimintamalleja sekä tarkastellaan, miten yksittäinen organisaatio voi avata rakenteitaan ja toimintakulttuuriaan mahdollistaakseen siirtymän kohti avoimempaa TKI-toimintaa.

Innovaatioekosysteemit sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa: Kehittäjän opas yhteiseen arvonluontiin (julkaisu)

Julkaisu tarjoaa lähtökohtia ja pääperiaatteita avoimemman ja osallistavamman kehittämisotteen omaksumiseksi erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelualan kehittämisessä. Julkaisu esittelee sote-palvelujen uudistamiseksi kehitetyn palveluinnovaatioprosessin mallin ja sen jalkauttamisen avulla tuotetut kuusi palveluinnovaatiokonseptia.
 

Manner-Suomen ESR- ohjelma 2014-2020, Länsi-Suomen alueosio

 

Toimintalinja 3: Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

 

BAANA – verkostomainen rekrytointimalli maahanmuuttajien työllistymiseen (Materiaalipankki)

KOTOPAIKKA – Kotouttamisen paikalliset prosessit haltuun (Verkko-opas)

OHOI - Osaamista vuorohoitoon (julkaisu)

Välikäsi-hanke - välittäjäorganisaatiohanke (julkaisu)

Info Gloria - Maahanmuuttajaneuvonnan kehittämishanke (julkaisu)

TYÖNUOLI - Työtä liikuntaseuroissa (julkaisu)

Foorumix - Esimiesverkostot työkykyjohtamisen tukena (julkaisu)

Learn Fast - kokeilevan kehittämisen ohjelma (julkaisu)

Kansainvälisen yhteistyön valmisteluhanke: Ilona - Sosiaalinen yrittäjyys väylänä mielekkääseen työhön (julkaisu)

 

Toimintalinja 4: Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

 

Erityisoppijan oppimispolku (julkaisu)

Vauhtia väylälle (julkaisu)

NAKS - Nuorten aktiivisuuden kulttuurin rakentaminen Pohjoisessa Keski-Suomessa (julkaisu)

MILLI - Myynnin osaamisen ja arvostuksen lisääminen (julkaisu)

Sosiaalinen kampus - yksilöllisiä polkuja kohti yhteisöllistä oppimista (julkaisu)

KYTKE – Korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa (julkaisu)

 

Toimintalinja 5: Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

 

SUUNTA - Nuorten vanhempien suunta työuralle (julkaisu)

Tesoman miähet - Työelämän ulkopuolella olevien miesten työ- ja toimintakyvyn parantamisen yhteishanke Pirkanmaalla (julkaisu)

 

Manner-Suomen ESR- ohjelma 2007-2013, Länsi-Suomen alueosio

 

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

 

Vastuullisen liiketoiminnan kehittämisohjelma VALID -hanke (julkaisu)

SYsata – Sosiaalisia yrityksiä Satakuntaan -hanke (julkaisu)

Muutossignaalit-hanke (julkaisu)

 

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

 

Ohjauskulma-hanke (julkaisu)

Työmieli-hanke (julkaisu)

NovaNet-hanke (julkaisu)

Tartu Hetkeen -hanke: Pajapedagogiikka (julkaisu)

 

Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

 

Uusia työhyvinvoinnin ylläpitämisen ja tukemisen malleja Etelä-Pohjanmaalle palveluja järjestävän verkoston yhteistyönä -UUMA hanke (julkaisu)

 

Toimintalinja: 4: Jäsenvaltioiden ja alueiden välinen yhteistyö ESR-toiminnassa

 

 VOIMA – Maahanmuuttajat Satakunnan voimavarana -hanke: Monikulttuurinen kolmivuotinen taival (julkaisu)

 

Manner-Suomen ESR ohjelma 2007-2013, valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

 

Opit käyttöön- hanke (julkaisu)

 

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

 

Osaamisperustaisuus korkeakouluissa- hanke (julkaisu)