REACT-EU-haku Etelä-Pohjanmaalla, hae viimeistään 18.2.2022

Etelä-Pohjanmaan EAKR-hankkeille voi hakea nyt rahoitusta. REACT-EU-välineen tukea myönnetään Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020. Hae rahoitusta viimeistään 18.2.2022.

Rahoitusta myönnetään yhteensä noin 500 000 euroa. Rahoituksesta enintään 300 000 euroa varataan lisärahoitukseen jo käynnissä oleville REACT-EU-hankkeille, mikäli niissä on ilmennyt perusteltuja lisätarpeita. Loput rahoituksesta on tarkoitettu ensisijaisesti uusille REACT-EU-hankkeille.

REACT-EU-rahoitus on osa EU:n elpymisvälinettä. Välineellä on tarkoitus tukea koronapandemian aiheuttamien vahinkojen korjaamista. Rahoituksella luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. 

Lue lisää rahoitushausta täältä.


Kompletterande ESF-utlysning 13.12.2021-31.1.2022, innehåller REACT -EU ESF

Börjar: 13.12.2021
Ändarna: 31.1.2022

Innehåll:

NTM-centralen i Mellersta Finland öppnar en projektutlysning inom ramen för Europeiska socialfonden (ESF) för området Västra Finland. Området Västra Finland består av landskapen Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten, Satakunta och Egentliga Finland. I denna utlysning räknas även landskapet Mellersta Österbotten till området Västra Finland.

Sökande ska rikta sin ansökan till något av de nämnda prioriterade områdena och särskilda målen:

Se anvisningar för sökande för  landskapsvisa prioriteringar som det särskilt önskas att projektansökningarna ska motsvara i denna utlysning!

 • Sysselsättningen och arbetskraftens rörlighet (prioriterat område 3)
 • Utbildning, yrkesskicklighet och livslångt lärande (prioriterat område 4)
 • Social delaktighet och fattigdomsbekämpning (prioriterat område 5)
 • REACT-EU ESF (prioriterat område 9)
 • Främja digital kompetens (särskilt mål 12.3)
 • Främja företagens och företagarnas förmåga för snabba förändringar (särskilt mål 12.4)

REACT-EU-projekt finansieras som en del av Europeiska unionens insatser till följd av COVID-19-pandemin.

Villkoret för att kunna bevilja REACT-EU-tilläggsanslagen är att statsrådet godkänner programändringen. Dessutom krävs att riksdagen godkänner REACT-EU-finansieringen i tilläggsbudgeten för år 2021 och att statsrådet fattar beslut om att fördela medlen till regionerna.

De projekt som finansieras ska vara förenliga med Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020. Förutom att motsvara strukturfondsprogrammet förväntas också att projektansökningarna ska grunda sig på ett behov och vara konkreta.


Urvalskriterier:

Se anvisningar för sökande


Inlämning av ansökningar:

Finansiering söks genom att fylla i en elektronisk ansökningsblankett i EURA2014-systemet, som finns på adressen https://www.eura2014.fi/hakija.

Ansökan riktas till NTM-centralen i Mellersta Finland och lämnas in i EURA2014-systemet till myndighetsbehandling senast 31.1.2022.


Leveransadress:

Finansiering söks genom att fylla i en elektronisk ansökningsblankett i EURA2014-systemet, som finns på adressen https://www.eura2014.fi/hakija


Mer information:

Närmare anvisningar för hur man gör ansökan finns i denna anvisning under punkt 3 Anvisningar för att göra ansökan. Ytterligare information ges vid behov också av NTM-centralens finansieringsexperter (ESF). Deras kontaktuppgifter finns på webbplatsen strukturfonder.fi på adressen http://www.rakennerahastot.fi/web/lansi-suomen-suuralue/ely


Länkar:

 

Se anvisningar för sökande

Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020

 Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027: Länsi-Suomen aamukahvitilaisuudet tammikuussa 2022

Länsi-Suomi järjestää tammikuussa 2022 aamukahvitilaisuuksia liittyen esim. kustannusmalleihin, indikaattoreihin, ryhmähankkeisiin sekä EURA2021-järjestelmään.

Aamukahvien ajankohdat ja teemat:

Torstai 13.1. klo 9 - 10.30   Kustannusmallit

Torstai 20.1. klo 9 - 10.30   Indikaattorit & de minimis-tuki

Torstai 27.1. klo 9 - 10.30  EURA2021 & ryhmähankkeet

Tilaisuudet järjestetään Teamsin välityksellä.

Ilmoittaudu mukaan: Ilmoittautumislomake (surveypal.fi)

Näiden aamukahvien lisäksi tullaan alkuvuoden aikana järjestämään hakujen yhteydessä infotilaisuuksia, joissa tarkemmin mm. alueellisista painotuksista.

Länsi-Suomen aamukahvit. 13.1. Kustannusmallit, 20.1. Indikaattorit & de minimis, 27.1. EURA2021 & ryhmähankkeet.

Logot: Euroopan unionin osarahoittama, Satakuntaliitto, Keski-Suomen liitto, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan liitto ja Pohjanmaan liitto.


Yritysten kehittämishankkeisiin haettavissa REACT-EU-rahoitusta 31.10.2021 saakka

Börjar: 26.2.2021
Ändarna: 31.10.2021

Innehåll:

Suomi on saanut lisämäärärahoja pk-yritysten kilpailukyvyn tukemiseen Euroopan komission toukokuussa 2020 antamien maakohtaisten suositusten mukaisesti. Ensisijaisena painopisteenä on pk-yritysten tukeminen ja uusiutuminen covid-19 kriisistä selviytymiseksi. Rahoituksella luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. Tärkeitä teemoja ovat digitaalisuuden ja vähähiilisen liiketoiminnan edistäminen, sekä sitä tukeva tutkimus ja innovointi. Hankkeet rahoitetaan osana unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Yritysten kehittämisavustuksen (EAKR) hakua jatketaan 31.10.2021 asti

Rahoitushaku, joka avautui 26.2.2021 pk-yrityksille covid-19 pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamiseksi sekä uuden kasvun luomiseksi, jatkuu uuden EU-ohjelmakauden (2021-2027) haun viivästymisen vuoksi edelleen 31.10.2021 saakka seuraavasti.  

Hakuaikaa jatketaan 31.10.2021 asti seuraavilla alueilla:

 • Hämeen ELY-keskus (Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Kanta-Häme, Päijät-Häme ja Uusimaa)
 • Keski-Suomen ELY-keskus (Keski-Suomi, Pirkanmaa, Satakunta, Varsinais-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa)
 • Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (Kainuu, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa)
 • Etelä-Savon ELY-keskus (Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo)   

Pk-yritysten odotetaan kehittävän TKI-toiminnan kautta kilpailukykyisiä tuotteita, palveluja ja ratkaisuja kasvaville markkinoille. Kaikessa kehitystyössä tulee huomioida tuotteiden koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset.

Rahoitushaun kohderyhmänä on kasvuhaluiset ja -kykyiset pk-yritykset. Erityisenä painopisteenä ovat teollisuuden alan pk-yritykset ja niihin liittyvät palvelut, merkittävältä osaltaan kansainväliseen kysyntään suuntaavat matkailualan ja palvelualan pk-yritykset sekä hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan palveluita ja toimintamalleja radikaalisti uudistavat pk-yritykset. 

EU- ohjelmakauden päättymisen vaikutukset hankehakemuksiin

Haku nykyisen ohjelmakauden yritystukien osalta päättyy 31.10.2021 eli aiemmin ilmoitettua myöhemmin. Uuden EU-ohjelmakauden (2021-2027) varojen haku on tarkoitus käynnistyä 1.11.2021. Nykyisen EU-ohjelmakauden varat eivät kaikilla alueille tule riittämään kaikkiin sinänsä rahoituskelpoisiin yritysten investointi- ja kehittämisavustushakemuksiin. Saapuneiden hakemusten käsittely ja päätöksenteko on käynnissä ELY-keskuksissa.

Avustuksen hakijan tulee huomioida, että jos hanke on käynnistynyt ennen 1.11.2021 eikä siihen ole voitu tai voida tehdä myönteistä päätöstä kuluvan ohjelmakauden varoista, hanketta ei voida rahoittaa uuden EU-ohjelmakauden varoista. Hankkeen aloittaminen ennen päätöksen saamista tapahtuu aina hakijan omalla riskillä.

Hankkeen rahoitusmahdollisuuksien selvittämiseksi EU-ohjelmakausien vaihtuessa on suositeltavaa olla yhteydessä ELY-keskuksen rahoitusasiantuntijaan ennen hakemuksen jättämistä!

Mitä rahoitettavissa hankkeissa kehitetään?

 • kehitetään vähähiilisiä, vihreää taloutta ja kiertotaloutta edistäviä tuotteita, palveluita, ratkaisuja sekä materiaalitehokkuutta ja tuotantomenetelmiä
 • kehitetään kaupallistamis- ja kansainvälistymisosaamista ja edistetään uuden teknologian käyttöönottoa
 • kehitetään digitaalista osaamista, digitaalista liiketoimintaa, tuottavuutta, tekoälyn hyödyntämistä sekä kyberturvallisuutta liiketoiminnan eri vaiheissa  
 • kehitetään liiketoimintamalleja ja ansaintamalleja osana arvoverkostoja sekä yritysekosysteemejä

Hankkeiden tukitasot

Yritysten kehittämishankkeissa tukitaso voi olla kehittämistoimenpiteissä enintään 50 % ja investoinneissa yrityskoosta, tukialueesta ja hankkeen sisällöstä riippuen 10 %-35 % hyväksyttävistä kustannuksista.

ELY-keskuksen Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus (EAKR) hakuaika

Hakuaikaa jatketaan 31.10.2021 asti seuraavilla alueilla:

 • Keski-Suomen ELY-keskus (Keski-Suomi, Pirkanmaa, Satakunta, Varsinais-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa)
 • Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (Kainuu, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa)

Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta voidaan myöntää voittoa tavoittelemattomille julkisille ja yksityisille yhteisöille sekä säätiöille hankkeisiin, joiden tarkoituksena on yritysten toimintaympäristön tai yritystoiminnan kehittymisedellytysten parantaminen. Pandemia mahdollistaa monien muuttumattomiksi luultujen käytänteiden uudelleenarvioinnin ja koronakriisin aikana pakosta omaksuttujen uusien toimintatapojen jatkojalostamisen ja pysyvämmän hyödyntämisen yritysten liiketoiminnassa.

Rahoitusta suunnataan erityisesti TKI-toimintaa mahdollistaviin ja tukeviin hankkeisiin. Toimintaympäristön kehittämisavustuksen myöntämisen edellytyksenä on se, että pk-yritykset voivat hyödyntää hankkeessa syntyviä tuotoksia laajasti. ELY-keskus voi rahoittaa hanketta toimintaympäristön kehittämisavustuksella, kun hankkeessa toteutetaan alla mainittuja sisältöjä.

Mitä rahoitettavissa hankkeissa kehitetään?

 • kehitetään teolliseen digitalisaatioon, vihreään kasvuun, luonnonvarojen kestävään käyttöön sekä kestävään teknologiaan ja kiertotalouteen liittyvää elinkeino- ja osaamislähtöisiä ratkaisuja, käytänteitä, toimintamalleja ja testialustoja
 • kehitetään yritysten digitalisaatiota ja tuotteiden, palveluprosessien ja palveluiden osaamista ja testialustoja erityisesti koronapandemiasta toipumisen näkökulmasta
 • kehitetään elinkaariajatteluun ja systeemiseen muutokseen liittyvää osaamista, liiketoimintaa ja testialustoja

Hankkeiden tukitasot

Yrityksen toimintaympäristön kehittämishankkeessa tukitaso voi olla enintään 80 % ja investointien osalta 45 %. 


Urvalskriterier:

Hankkeen rahoitusmahdollisuuksien selvittämiseksi EU-ohjelmakausien vaihtuessa on suositeltavaa olla yhteydessä ELY-keskuksen rahoitusasiantuntijaan ennen hakemuksen jättämistä!


Inlämning av ansökningar:

Käytössä on sähköinen haku. Toimintaympäristö kehittämisavustuksen sähköinen hakemuslomake on auennut 8.3.2021 aluehallinnon asiointipalvelussa.


Leveransadress:

Hakemukset tulee jättää viimeistään 31.10.2021 sähköiseen järjestelmään Aluehallinnon asiointipalvelussa: 


Mer information:

Hankkeen valmisteluvaiheessa hakijoiden tulee olla yhteydessä yritysasiantuntijoihimme ja tutustua toteutettuun hanketoimintaan:

Asiantuntijoiden yhteystiedot: 

ELY-keskusten nettisivut ja rahoitusstrategiat


Länkar:

 YHTEYSTIEDOT

 

 

 

 ESR- ja EAKR -rahoitusten hakua jatketaan 10.5. asti

Keski-Suomen ELY-keskus ja Pirkanmaan liitto ovat jatkaneet 7.5. päättyväksi ilmoitettujen ESR- ja EAKR-hakujen päättymisaikaa 10.5.2021 asti. Syynä tähän ovat tietojärjestelmän ruuhkautumisen aiheuttamat viiveet hakijan toimintojen käytössä.

 

 


Länsi-Suomen uutiskirje on ilmestynyt!

Länsi-Suomen rakennerahastojen uutiskirje on ilmestynyt! Lue REACT EU -hakusaldosta, Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan rahoitushausta, tulevasta Viestintäaamupäivästä, uudesta ohjelmakaudesta, Suomi-tunnuksista ja hankkeista täältä.


Yrityksen kehittämisavustuksen (EAKR) haku 26.2.2021-31.5.2021

ELY-keskuksissa auki Yrityksen kehittämisavustuksen (EAKR) haku 26.2.2021-31.5.2021


ELY-keskuksissa on auki rahoitushaut pk-yrityksille covid-19 pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamiseksi sekä uuden kasvun luomiseksi. Pk-yritysten odotetaan kehittävän TKI-toiminnan kautta kilpailukykyisiä tuotteita, palveluja ja ratkaisuja kasvaville markkinoille. Kaikessa kehitystyössä tulee huomioida tuotteiden koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset.


Rahoitushaun kohderyhmänä on kasvuhaluiset ja -kykyiset pk-yritykset. Erityisenä painopisteenä ovat teollisuuden alan pk-yritykset ja niihin liittyvät palvelut, merkittävältä osaltaan kansainväliseen kysyntään suuntaavat matkailualan ja palvelualan pk-yritykset sekä hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan palveluita ja toimintamalleja radikaalisti uudistavat pk-yritykset. 


Mitä rahoitettavissa hankkeissa kehitetään?
•    kehitetään vähähiilisiä, vihreää taloutta ja kiertotaloutta edistäviä tuotteita, palveluita, ratkaisuja sekä materiaalitehokkuutta ja tuotantomenetelmiä
•    kehitetään kaupallistamis- ja kansainvälistymisosaamista ja edistetään uuden teknologian käyttöönottoa
•    kehitetään digitaalista osaamista, digitaalista liiketoimintaa, tuottavuutta, tekoälyn hyödyntämistä sekä kyberturvallisuutta liiketoiminnan eri vaiheissa  
•    kehitetään liiketoimintamalleja ja ansaintamalleja osana arvoverkostoja sekä yritysekosysteemejä


Tukea haetaan sähköisesti Aluehallinnon asiointipalvelun kautta.

Lisätietoa oheisesta linkistä: Lisärahoitusta haettavissa yritystukiin osana REACT-EU -toimenpiteitä - ely - ELY-keskus (ely-keskus.fi)
 


Vihreys ja digitaalisuus kehittämisen ytimessä – hae 7.5. mennessä REACT-EU-rahoitusta EAKR-hankkeille

Maakunnan liitot osoittavat yhteensä lähes 15 miljoonaa euroa koronasta toipumiseen REACT-EU-välineen avulla Länsi-Suomessa.

Rahoituksella tuetaan siirtymistä kohti hiilineutraalia ja entistä digitaalisempaa yhteiskuntaa. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittämisen halutaan tuovan alueen yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

REACT-EU-rahoitus on osa EU:n elpymisvälinettä. Sitä käytetään vuosina 2021–23 koronakriisin jälkihoitoon.   

Rahoitusta voi hakea 7.5. mennessä. Lue täältä lisää REACT-EU:n tavoitteista ja tuen hakemisesta.    


Observera att ansökningsperioden har förlängts till 10.5.2021 på grund av trängsel i informationssystemet

Observera att ansökningsperioden har förlängts till 10.5.2021 på grund av trängsel i informationssystemet
 

ESF-utlysning 15.3.2021 - 10.5.2021, innehåller REACT -EU ESF

NTM-centralen i Mellersta Finland öppnar en projektutlysning inom ramen för Europeiska socialfonden (ESF) för området Västra Finland. Området Västra Finland består av landskapen Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten, Satakunta och Egentliga Finland. I denna utlysning räknas även landskapet Mellersta Österbotten till området Västra Finland.

Sökande ska rikta sin ansökan till något av de nämnda prioriterade områdena och särskilda målen:

 Se anvisningar för sökande för  landskapsvisa prioriteringar som det särskilt önskas att projektansökningarna ska motsvara i denna utlysning!

 • Sysselsättningen och arbetskraftens rörlighet (prioriterat område 3)
 • Utbildning, yrkesskicklighet och livslångt lärande (prioriterat område 4)
 • Social delaktighet och fattigdomsbekämpning (prioriterat område 5)
 • REACT-EU ESF (prioriterat område 9)
  • Främja digital kompetens (särskilt mål 12.3)
  • Främja företagens och företagarnas förmåga för snabba förändringar (särskilt mål 12.4)

REACT-EU-projekt finansieras som en del av Europeiska unionens insatser till följd av COVID-19-pandemin.

Villkoret för att kunna bevilja REACT-EU-tilläggsanslagen är att statsrådet godkänner programändringen. Dessutom krävs att riksdagen godkänner REACT-EU-finansieringen i tilläggsbudgeten för år 2021 och att statsrådet fattar beslut om att fördela medlen till regionerna.

Avsikten med REACT-EU-finansieringen är att stödja avhjälpandet av ekonomiska skador orsakade av coronapandemin samt skapa en grund för en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin. ESF:s mål är särskilt att främja sysselsättningen.

Statsrådet godkände den 25 februari innehållet i React-EU-finansieringen som en del av det pågående strukturfondsprogrammet Hållbar tillväxt och jobb.

De projekt som finansieras ska vara förenliga med Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020. Förutom att motsvara strukturfondsprogrammet förväntas också att projektansökningarna ska grunda sig på ett behov och vara konkreta.

Se anvisningaf för sökande för mer information om ansökan.


REACT-EU-hakuinfon materiaalit tueksi hankesuunnitteluun

Pirkanmaan liitto ja Keski-Suomen ELY-keskus avasivat 15.3. EAKR- ja ESR-haun, joka on auki 7.5. asti. Maalis-toukokuussa voi hakea REACT-EU-rahoitusta EAKR- ja ESR-hankkeiden toteutukseen koko Länsi-Suomen alueella. Lisäksi osassa maakuntia on samaan aikaan avoinna haku muihinkin EAKR- tai ESR-toimiin ja kansalliseen Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE)-rahoitukseen.

Hakuinfo järjestettiin 15.3. Sitä koskeva materiaali löytyy materiaalipankista. Sieltä löydät tiiivistelmän hakuinfon sisällöstä ja yhteisen osion esityskalvot.

Mikä on REACT-EU ja mihin sitä voi käyttää?

REACT-EU-rahoitus on osa EU:n elpymisvälinettä. Välineellä on tarkoitus tukea koronapandemian aiheuttamien vahinkojen korjaamista. Rahoituksella luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle.

Uusien toimintalinjojen sisältö on jo kansallisesti hyväksytty osaksi kuluvan kauden rakennerahasto-ohjelmaa. REACT-EU -lisämäärärahojen (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) myöntämisen ehtona on, että eduskunta hyväksyy REACT-EU -rahoituksen vuoden 2021 lisätalousarvioon  ja valtioneuvosto tekee päätöksen varojen jakamisesta alueille.

Lue lisää REACT-EU:sta täältä.


Visar 1-10 av 125 resultat.
Antal per sida 10
av 13