Tyngdpunkterna i utvecklingen - Egentliga Finland

Partnerskap är det genomskärande temat i Egentliga Finlands landskapsstrategi.

I Egentliga Finlands landskapsstrategi ingår både landskapsöversikten till 2035+ och landskapsprogrammet för perioden  2014–2017. Landskapsöversikten är en strategisk plan på lång sikt där målen och strategin för landskapets utveckling har ställts.

Projekt som finansieras i Egentliga Finland ska uppfylla landskapsöversiktens mål.

Landskapets vision är "I Egentliga Finland är livskvaliteten den bästa i Finland. Ett framgångsrikt och välmående landskap byggs genom samarbete och partnerskap".

Det genomskärande temat är partnerskapet i regionen mellan aktörerna och att jobba tillsammans. I landskapsprogrammet ingår de ur utvecklingssynpunkt mest centrala projekten och åtgärderna. Programmet är hela landskapets gemensamma vilja. Därför kallas strategin strategiskt partnerskap.

Strategin har fyra spetsteman:

  • Ansvarsfullhet – framtiden är val nu
  • Samarbetsfärdigheter – att överskrida gränserna tillsammans
  • Tillgänglighet – porten till Östersjön som är lätt att nå
  • Resursvishet – innovativt föregångarskap

Landskapsöversiktens fyra spetsteman framkallar uppfattningen om hur ansvarsfullheten, samarbetsfärdigheterna, tillgängligheten och resursvisheten förverkligas och syns i Egentliga Finland 2035.