Strukturfonderna i norra Finland

På norra Finlands sidor finns information om aktuella ärenden under programperioden 2014–2020, tyngdpunkterna i de utvecklingsåtgärder som finansieras genom strukturfondsverksamheten samt hur man ansöker om finansiering i regionen.

Den gemensamma regionala planen som utarbetats för östra och norra Finland preciserar genomförandet av det riksomfattande strukturfondsprogrammet "Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020". Den regionala planen tar i beaktande östra och norra Finlands särdrag och prioriteringar. Genomförandet bottnar i landskapsprogrammen och deras genomförandeplaner som omfattar de möjligheter som både Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF) erbjuder.

NTM-centralen i Norra Österbotten står för tjänsterna som berör ESF- och ERUF-finansiering i Norra Österbotten, Lappland och Kajanaland. NTM-centralen i Mellersta Finland står för tjänsterna som berör ESF- och ERUF-finansiering i Mellersta Österbotten. Landskapsförbunden står för tjänsterna som berör ERUF-finansiering i sina egna landskap.

  Nyheter  

Lapin matkailun menestystarina 2000-luvulla - lue yhteenveto

Lapin liitto on laatinut Lapin matkailun kasvusta ja kehityksestä julkaisun. Julkaisussa avataan tavoitteita, tekemistä ja tuloksia aluekehittämisen näkökulmasta. Lapin kansainvälisen...

ELY-keskus rahoittaa Pohjois-Suomen yritysten kasvua ja kehittämistä

Vuoden alkupuoliskolla myönnetyn rahoituksen määrä pysyi samalla tasolla edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Rahoituksella...

EU-rahoitusta haettavana rakennerahasto-ohjelmasta ”Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020”

Pohjois-Pohjanmaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) hakee Pohjois-Pohjanmaalle, Lappiin tai Kainuuseen kohdistuvia yleishyödyllisiä kehittämishankkeita rahoitettavaksi...

EAKR-rahoitusta haettavana Pohjois-Suomen maakuntien liitoissa (haku päättyy 22.9.2017)

Pohjois-Suomen maakuntien liitoissa on haettavana EAKR-rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Ohjelmalla tuetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja...