Arbetskraftens rörlighet i Europa

 

Åtgärdshelheten Arbetskraftens rörlighet i Europa verkställs i samband med ett nationellt projekt som delfinansieras av ESF. Projektet går under namnet Arbetskraftsmobilitet i Europa.

Målet med projektet är att främja mötet mellan experter och arbetsplatser. Branscher som präglas av brist på arbetskraft i Finland får experter från EU-/EES-länder, medan experter som har svårt att hitta arbete i Finland i allt högre grad söker sig till EU-/EES-länder för att arbeta.

Inom projektet vidareutvecklas och effektiviseras de europeiska tjänsterna för arbetsförmedling (EURES) som en del av utbudet av arbets- och näringstjänster. Tjänsterna uppdateras så att de bättre motsvarar specifika behov. Målet är att övergå från förmedling av allmän information till tjänster som anpassas efter företagens behov. Samarbetet mellan de offentliga arbets- och näringstjänsterna och den europeiska arbetsförmedlingen utökas och fördjupas i riktning mot den privata sektorn och övriga aktörer. Allt fler tjänster produceras i elektronisk form. Uppföljningen av den offentliga europeiska arbetsförmedlingens tjänster utvecklas och fokus riktas på konkreta rekryteringar. Integreringen av EURES med utbudet av arbets- och näringstjänster och arbets- och näringsexperternas arbetsuppgifter stöttas aktivt. Arbets- och näringspersonalens kompetens inom den europeiska arbetsförmedlingen stärks.

 

Närmare information https://www.ely-keskus.fi/sv_SE/web/tyovoimanliikkuvuus

Projektkoordination

Projektledare Päivi Moilanen, tfn 0295 026 080

Projektplanerare Miia Hartikainen, tfn 0295 026 018

Projektplanerare Hanna-Leena Metsävainio, tfn 0295 026 023

Projektexperter

Östra regionen: projektexpert Kalle Lahoniitty, tfn 0295 026 028

Utvecklingstema:  rekrytering inom social-, hälso- och sjukvårdsbranschen

Mittregionen: projektexpert Maija Niskavirta, tfn 0295 026 006

Utvecklingstema:  tjänster för unga arbetssökande (+ FarmEURES)

Sydvästra regionen: projektexpert Anne Helin, tfn 0295 026 026

Utvecklingstema: utveckling av rekryteringskompetens (+rekrytering av ingenjörer/ICT)

Norra regionen: projektexpert Tuija Pahnila, tfn 0295 026 049

Utvecklingstema: Samarbete i Nordkalotten

TE-kundtjänstcentrum: projektexpert Tiina Ikonen, tfn 0295 026 032

Utvecklingstema: tjänster i flera kanaler

Nyland: projektexpert Hanna Kukkonen, tfn 0295 026 027

Utvecklingstema: samarbete med privata arbetsförmedlingar

fornamn.efternamn[at]ely-keskus.fi

tyovoimanliikkuvuus[at]ely-keskus.fi