Vaikutusten jäljillä – ohjelman arviointi 2021–2027

Vaikutusten jäljillä Onko vastaasi tullut erikoiselta kuulostavia sanapareja kuten rakennerahastot, alue- ja rakennepoliittinen ohjelma (AURA) tai EU:n ohjelmakausi? Näillä sanankäänteillä...

Ohjelmakauden 2021–2027 ruotsinkielinen infotilaisuus 3.2.2022

Informationstillfälle (svenskspråkigt) Ett förnybart och kompetent Finland 2021−2027 Informationstillfälle om det nya EU-programmet, dess tyngdpunkter och stödprogram ...

Tule tekemään työtä kestävän kasvun ja alueiden elinvoiman rakentamiseksi

Uusi vuosi ja uudet haasteet! Tule tekemään työtä kestävän kasvun ja alueiden elinvoiman rakentamiseksi:  Johtava asiantuntija (juridiikka)   Lue lisää ja hae 19.1.2022 mennessä:...

Yksinkertaistetuilla kustannusmalleilla vähemmän byrokratiaa ja vaikuttavampia hankkeita

Millä on hanketoiminnassa aidosti merkitystä? Haluaisitko keskittyä enemmän muutoksen aikaansaamiseen, tuloksiin ja vaikuttavuuteen? Yksinkertaistuilla kustannusmalleilla hankkeen...

EU-terveisiä Brysselistä

Alue- ja rakennepolitiikan (koheesiopolitiikka) EU-asetukset rahoituskehyskaudelle 2021-2027 julkaistiin kesäkuun lopulla. Tämän myötä usean vuoden mittainen valmisteluprosessi...

Todentamisviranomaisesta tuli nyt kirjanpitotoiminto

EU-varojen hallinnon rattaat jäsenmaissa määritellään EU-tason asetuksissa. Viranomaisia on asetuksissa määritelty kaudelle 2021 – 2027 edelleen kolme: hallintoviranomainen, kirjanpitotoiminto ja...

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelmalla merkittävä tuki aluekehittämiseen

EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastot ovat merkittävä aluekehittämisen ja yritysten tukemisen väline Suomessa. Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman julkinen rahoitus tullee olemaan...

Julkinen kuuleminen: Työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskeva ohjelma 2014–2020 – loppuarviointi

EU:n komissio haluaa kuulla EU:n kansalaisten, valtiollisten ja valtiosta riippumattomien organisaatioiden (kansainväliset, eurooppalaiset, kansalliset, alueelliset ja paikalliset...

Valtakunnallinen hanketoiminta edistää Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman strategisia tavoitteita

Osa Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman EAKR (Euroopan aluekehitysrahasto) ja ESR+ (Euroopan sosiaalirahasto+) rahoituksesta käytetään valtakunnallisten teemojen toteuttamiseen....

ESR+ – Mahdollisuuksia ihmisille

Mikä on yhteiskunnassa tärkeintä? Useiden mielestä tärkein on ihminen, jota ilman ei ole yhteiskuntaakaan. Euroopan sosiaalirahaston (aiemmin ESR:n ja jatkossa ESR+:n) keskiössä on ihminen – on...

EAKR paljon vartijana uudessa ohjelmassa

EU-jäsenyytemme alusta vuodesta 1995 alkaen on Suomessa käynnistynyt jo n. 50 000 EAKR-osarahoitteista hanketta, joista noin kaksi kolmannesta yritystukihankkeita. EAKR onkin kuluneen...

Työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskeva EU-ohjelma (EaSI)

Työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskeva ohjelma (EaSI) (Employment and Social Innovation programme) on EU:n tason rahoitusväline, jonka pyrkimyksenä on edistää korkeaa työllisyystasoa...

Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 -ohjelma edistää alueiden elinvoimaa, työllisyyttä ja hyvinvointia

Valtioneuvosto hyväksyi 21.10.2021 Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman ja päätti sen toimittamisesta Euroopan komissiolle. Ohjelma tukee elinkeino-,...

EU:n alue-ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021 – 2027 säädöspohja on nyt valmis

Valtioneuvosto on antanut viimeiset ohjelmakautta koskevat asetukset lokakuussa ja lainsäädäntökokonaisuus on nyt valmis. Säädöspohja muodostuu kolmesta laista ja neljästä asetuksesta, jotka...

Uuden EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021-2027 säädöspohja lähes valmis

Valtioneuvosto on istunnossaan 7.10.2021 hyväksynyt valtioneuvoston asetuksen Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastoista rahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta (866/2021) ja...

EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahoituksen alueellinen jako tehty – työryhmä miettimään tavoitteita aluekehityserojen tasaamiseksi

Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi 30.9.2021 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 rahoituksen alueellisen jaon suuntaviivoista. Tulevalla...

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021–2027 seurantakomitea asetettu

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021–2027 seurantakomitea asetettu Valtioneuvosto asetti EU:n alue- ja rakennepolitiikan Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelmalle...

Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman 2021-2027 palkkakustannusten vakiosivukuluprosenttiosuudet vahvistettu

Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman hallintoviranomainen on 24.8.2021 päätöksellään vahvistanut palkkakustannusten vakiosivukuluprosenttiosuudet Uudistuva ja Osaava Suomi...

Alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakausi 2021-2027 käynnistyy marraskuussa

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021-2027 toimeenpano käynnistyy Suomessa 1.11.2021, jolloin Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman toteutus Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja...

Alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakautta 2021-2027 koskevat lait vahvistettu

Tasavallan presidentti on 13.8.2021 vahvistanut alueiden kehittämiseen ja EU:n alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanoon ja hanketoimintaan ohjelmakaudella 2021–2027 sovellettavat lait. Uudet...
Näytetään tulokset 1 - 20 / 272
Merkintöjä per sivu 20
jostakin 14
Valittu web-sisältö ei ole enää olemassa.