Alueiden kehittämistä ja EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaa koskevien asetusten lausuntopyyntökierros

Alueiden kehittämistä ja EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaa koskevien lakien (HE 47/2021 vp) nojalla annettavien valtioneuvoston asetusten, eli ns. toimeenpanoasetus, rahoitusasetus ja tukikelpoisuusasetus, ehdotukset on lähetetty lausuntokierrokselle 1.4.2021 (suomenkielinen). Lausuntoja voi antaa 28.4.2021 asti. Ruotsinkielinen lausuntokierros käynnistyy huhtikuun aikana.

LINKKI LAUSUNTOPYYNTÖÖN: Luonnokset valtioneuvoston asetuksiksi (3 asetusta) / Alueiden kehittäminen ja EU:n alue- ja rakennepolitiikka 20212027

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI

Asetusluonnoksista järjestetään kuulemistilaisuus 15.4.21 klo 10–12 (Teams-kokous, linkki alla).

Microsoft Teams -kokous

Liity videoneuvottelulaitteella

428833031@t.plcm.vc

Videoneuvottelun tunnus: 121 721 075 7

Vaihtoehtoiset VTC-liittymisohjeet
https://dialin.plcm.vc/teams/?key=428833031&conf=1217210757