Julkinen kuuleminen 19.12.2019 asti: Arviointi Euroopan sosiaalirahaston tuesta sosiaaliseen osallisuuteen

Euroopan komissio järjestää julkisen kuulemisen koskien ESR-tukea sosiaalisiin innovaatioihin. Arvioinnissa tarkastelleen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimintaa heikommassa asemassa olevien ihmisten integroimisessa yhteiskuntaan, tasavertaisten mahdollisuuksien takaamisessa sekä köyhyyden ja syrjäytymisen torjunnassa. Lisäksi arvioidaan rakenneuudistuksia sekä rakenneuudistuksia skeä ESR:n toimien näkyvyyttä, hyödyllisyyttä, relevanssia ja tuloksellisuutta.

Lisää kuulemisesta komission sivuilla suomeksi

Lisää kuulemisesta komission sivuilla ruotsiksi

Lisää kuulemisesta komission sivuilla englanniksi